Prayer Times For Quinta do Gaio de Baixo (Portugal)

Quinta do Gaio de Baixo, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
01 July 2017 - 31 July 2017
No Day Fajr Sunrise Zohar Asr Magrib Isha
1 Sat 04:14 06:13 13:39 18:50 21:05 22:56
2 Sun 04:15 06:13 13:39 18:50 21:05 22:55
3 Mon 04:16 06:14 13:40 18:50 21:05 22:55
4 Tue 04:16 06:14 13:40 18:50 21:05 22:54
5 Wed 04:17 06:15 13:40 18:50 21:04 22:54
6 Thu 04:18 06:16 13:40 18:50 21:04 22:53
7 Fri 04:19 06:16 13:40 18:49 21:04 22:53
8 Sat 04:20 06:17 13:40 18:49 21:04 22:52
9 Sun 04:21 06:17 13:40 18:49 21:03 22:52
10 Mon 04:22 06:18 13:41 18:49 21:03 22:51
11 Tue 04:23 06:19 13:41 18:49 21:02 22:50
12 Wed 04:24 06:19 13:41 18:49 21:02 22:49
13 Thu 04:25 06:20 13:41 18:49 21:02 22:48
14 Fri 04:26 06:21 13:41 18:49 21:01 22:48
15 Sat 04:27 06:22 13:41 18:48 21:01 22:47
16 Sun 04:29 06:22 13:41 18:48 21:00 22:46
17 Mon 04:30 06:23 13:41 18:48 20:59 22:45
18 Tue 04:31 06:24 13:41 18:47 20:59 22:44
19 Wed 04:32 06:25 13:42 18:47 20:58 22:43
20 Thu 04:33 06:25 13:42 18:47 20:57 22:42
21 Fri 04:35 06:26 13:42 18:46 20:57 22:40
22 Sat 04:36 06:27 13:42 18:46 20:56 22:39
23 Sun 04:37 06:28 13:42 18:46 20:55 22:38
24 Mon 04:39 06:29 13:42 18:45 20:54 22:37
25 Tue 04:40 06:30 13:42 18:45 20:53 22:36
26 Wed 04:41 06:30 13:42 18:44 20:53 22:34
27 Thu 04:43 06:31 13:42 18:44 20:52 22:33
28 Fri 04:44 06:32 13:42 18:43 20:51 22:32
29 Sat 04:45 06:33 13:42 18:43 20:50 22:30
30 Sun 04:47 06:34 13:42 18:42 20:49 22:29
31 Mon 04:48 06:35 13:42 18:42 20:48 22:27

There are mosques in Portugal, Quinta do Gaio de Baixo:
Found mosques containing

Mosque Address