Prayer Times For Wierchomla Wielka (Poland)

Wierchomla Wielka, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
01 January 2017 - 31 January 2017
No Day Fajr Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
1 Sun 05:36 07:33 11:41 14:03 15:49 17:39
2 Mon 05:36 07:33 11:41 14:04 15:50 17:40
3 Tue 05:36 07:33 11:41 14:05 15:51 17:41
4 Wed 05:36 07:32 11:42 14:06 15:52 17:42
5 Thu 05:36 07:32 11:42 14:07 15:53 17:43
6 Fri 05:36 07:32 11:43 14:08 15:54 17:44
7 Sat 05:35 07:32 11:43 14:10 15:55 17:45
8 Sun 05:35 07:31 11:44 14:11 15:56 17:46
9 Mon 05:35 07:31 11:44 14:12 15:58 17:47
10 Tue 05:35 07:30 11:44 14:13 15:59 17:48
11 Wed 05:34 07:30 11:45 14:15 16:00 17:49
12 Thu 05:34 07:29 11:45 14:16 16:02 17:51
13 Fri 05:34 07:29 11:46 14:17 16:03 17:52
14 Sat 05:33 07:28 11:46 14:19 16:05 17:53
15 Sun 05:33 07:27 11:46 14:20 16:06 17:54
16 Mon 05:32 07:26 11:47 14:21 16:08 17:55
17 Tue 05:32 07:26 11:47 14:23 16:09 17:57
18 Wed 05:31 07:25 11:47 14:24 16:10 17:58
19 Thu 05:30 07:24 11:48 14:26 16:12 17:59
20 Fri 05:30 07:23 11:48 14:27 16:14 18:00
21 Sat 05:29 07:22 11:48 14:29 16:15 18:02
22 Sun 05:28 07:21 11:48 14:30 16:17 18:03
23 Mon 05:28 07:20 11:49 14:32 16:18 18:04
24 Tue 05:27 07:19 11:49 14:33 16:20 18:06
25 Wed 05:26 07:18 11:49 14:35 16:21 18:07
26 Thu 05:25 07:16 11:49 14:36 16:23 18:08
27 Fri 05:24 07:15 11:50 14:38 16:25 18:10
28 Sat 05:23 07:14 11:50 14:39 16:26 18:11
29 Sun 05:22 07:13 11:50 14:41 16:28 18:13
30 Mon 05:21 07:11 11:50 14:43 16:30 18:14
31 Tue 05:20 07:10 11:50 14:44 16:31 18:15

There are Mosques in Wierchomla Wielka:

Mosque Address