Prayer Times For Rudka-Borek (Poland)

Rudka-Borek, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
01 January 2017 - 31 January 2017
No Day Fajr Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
1 Sun 05:29 07:30 11:32 13:48 15:34 17:28
2 Mon 05:29 07:29 11:32 13:49 15:35 17:29
3 Tue 05:29 07:29 11:33 13:50 15:36 17:30
4 Wed 05:29 07:29 11:33 13:51 15:37 17:31
5 Thu 05:29 07:29 11:34 13:52 15:39 17:32
6 Fri 05:29 07:28 11:34 13:53 15:40 17:33
7 Sat 05:28 07:28 11:34 13:55 15:41 17:34
8 Sun 05:28 07:28 11:35 13:56 15:42 17:35
9 Mon 05:28 07:27 11:35 13:57 15:44 17:36
10 Tue 05:28 07:27 11:36 13:59 15:45 17:38
11 Wed 05:27 07:26 11:36 14:00 15:47 17:39
12 Thu 05:27 07:25 11:36 14:01 15:48 17:40
13 Fri 05:27 07:25 11:37 14:03 15:49 17:41
14 Sat 05:26 07:24 11:37 14:04 15:51 17:42
15 Sun 05:26 07:23 11:38 14:05 15:52 17:44
16 Mon 05:25 07:22 11:38 14:07 15:54 17:45
17 Tue 05:24 07:22 11:38 14:08 15:55 17:46
18 Wed 05:24 07:21 11:39 14:10 15:57 17:47
19 Thu 05:23 07:20 11:39 14:11 15:59 17:49
20 Fri 05:22 07:19 11:39 14:13 16:00 17:50
21 Sat 05:22 07:18 11:39 14:15 16:02 17:51
22 Sun 05:21 07:17 11:40 14:16 16:03 17:53
23 Mon 05:20 07:15 11:40 14:18 16:05 17:54
24 Tue 05:19 07:14 11:40 14:19 16:07 17:56
25 Wed 05:18 07:13 11:40 14:21 16:09 17:57
26 Thu 05:17 07:12 11:41 14:23 16:10 17:58
27 Fri 05:16 07:11 11:41 14:24 16:12 18:00
28 Sat 05:15 07:09 11:41 14:26 16:14 18:01
29 Sun 05:14 07:08 11:41 14:27 16:15 18:03
30 Mon 05:13 07:06 11:41 14:29 16:17 18:04
31 Tue 05:12 07:05 11:42 14:31 16:19 18:06

There are Mosques in Rudka-Borek:

Mosque Address