Prayer Times For Leg Tarnowski (Poland)

Leg Tarnowski, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
01 July 2017 - 31 July 2017
No Day Fajr Sunrise Zohar Asr Magrib Isha
1 Sat 02:12 04:31 12:40 18:13 20:49 23:00
2 Sun 02:13 04:32 12:40 18:13 20:49 23:00
3 Mon 02:13 04:32 12:41 18:13 20:49 23:00
4 Tue 02:14 04:33 12:41 18:13 20:48 23:00
5 Wed 02:14 04:34 12:41 18:13 20:48 23:00
6 Thu 02:14 04:35 12:41 18:13 20:47 23:00
7 Fri 02:15 04:36 12:41 18:12 20:47 22:59
8 Sat 02:15 04:36 12:41 18:12 20:46 22:59
9 Sun 02:16 04:37 12:42 18:12 20:45 22:59
10 Mon 02:16 04:38 12:42 18:11 20:45 22:59
11 Tue 02:17 04:39 12:42 18:11 20:44 22:59
12 Wed 02:17 04:40 12:42 18:11 20:43 22:58
13 Thu 02:18 04:41 12:42 18:10 20:42 22:58
14 Fri 02:18 04:42 12:42 18:10 20:41 22:58
15 Sat 02:19 04:44 12:42 18:10 20:41 22:57
16 Sun 02:19 04:45 12:42 18:09 20:40 22:57
17 Mon 02:20 04:46 12:42 18:09 20:39 22:57
18 Tue 02:20 04:47 12:43 18:08 20:38 22:56
19 Wed 02:21 04:48 12:43 18:07 20:36 22:56
20 Thu 02:21 04:49 12:43 18:07 20:35 22:55
21 Fri 02:22 04:51 12:43 18:06 20:34 22:55
22 Sat 02:22 04:52 12:43 18:06 20:33 22:54
23 Sun 02:23 04:53 12:43 18:05 20:32 22:54
24 Mon 02:23 04:55 12:43 18:04 20:30 22:53
25 Tue 02:24 04:56 12:43 18:03 20:29 22:53
26 Wed 02:24 04:57 12:43 18:03 20:28 22:52
27 Thu 02:25 04:58 12:43 18:02 20:26 22:52
28 Fri 02:25 05:00 12:43 18:01 20:25 22:51
29 Sat 02:26 05:01 12:43 18:00 20:24 22:50
30 Sun 02:26 05:03 12:43 17:59 20:22 22:48
31 Mon 02:27 05:04 12:43 17:58 20:21 22:45

There are mosques in Poland, Leg Tarnowski:
Found mosques containing

Mosque Address