Prayer Times For Grudze (Poland)

Grudze, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
01 January 2017 - 31 January 2017
No Day Fajr Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
1 Sun 05:44 07:49 11:44 13:53 15:40 17:38
2 Mon 05:44 07:49 11:45 13:54 15:41 17:39
3 Tue 05:44 07:48 11:45 13:55 15:42 17:40
4 Wed 05:43 07:48 11:45 13:56 15:43 17:41
5 Thu 05:43 07:48 11:46 13:57 15:44 17:42
6 Fri 05:43 07:47 11:46 13:58 15:46 17:43
7 Sat 05:43 07:47 11:47 14:00 15:47 17:44
8 Sun 05:43 07:47 11:47 14:01 15:48 17:45
9 Mon 05:42 07:46 11:48 14:02 15:50 17:47
10 Tue 05:42 07:45 11:48 14:04 15:51 17:48
11 Wed 05:42 07:45 11:48 14:05 15:53 17:49
12 Thu 05:41 07:44 11:49 14:06 15:54 17:50
13 Fri 05:41 07:43 11:49 14:08 15:56 17:51
14 Sat 05:40 07:43 11:50 14:09 15:57 17:53
15 Sun 05:40 07:42 11:50 14:11 15:59 17:54
16 Mon 05:39 07:41 11:50 14:12 16:00 17:55
17 Tue 05:38 07:40 11:51 14:14 16:02 17:57
18 Wed 05:38 07:39 11:51 14:16 16:04 17:58
19 Thu 05:37 07:38 11:51 14:17 16:05 17:59
20 Fri 05:36 07:37 11:52 14:19 16:07 18:01
21 Sat 05:35 07:36 11:52 14:20 16:09 18:02
22 Sun 05:35 07:34 11:52 14:22 16:10 18:04
23 Mon 05:34 07:33 11:52 14:24 16:12 18:05
24 Tue 05:33 07:32 11:53 14:25 16:14 18:06
25 Wed 05:32 07:31 11:53 14:27 16:16 18:08
26 Thu 05:31 07:29 11:53 14:29 16:18 18:09
27 Fri 05:30 07:28 11:53 14:30 16:19 18:11
28 Sat 05:28 07:26 11:53 14:32 16:21 18:12
29 Sun 05:27 07:25 11:54 14:34 16:23 18:14
30 Mon 05:26 07:24 11:54 14:36 16:25 18:16
31 Tue 05:25 07:22 11:54 14:37 16:27 18:17

There are Mosques in Grudze:

Mosque Address