Prayer Times For Galowice (Poland)

Galowice, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
01 January 2017 - 31 January 2017
No Day Fajr Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
1 Sun 05:53 07:55 11:56 14:10 15:56 17:52
2 Mon 05:53 07:55 11:56 14:11 15:58 17:53
3 Tue 05:53 07:55 11:57 14:12 15:59 17:53
4 Wed 05:53 07:55 11:57 14:13 16:00 17:54
5 Thu 05:53 07:54 11:57 14:14 16:01 17:55
6 Fri 05:53 07:54 11:58 14:16 16:02 17:57
7 Sat 05:53 07:54 11:58 14:17 16:04 17:58
8 Sun 05:53 07:53 11:59 14:18 16:05 17:59
9 Mon 05:52 07:53 11:59 14:19 16:06 18:00
10 Tue 05:52 07:52 12:00 14:21 16:08 18:01
11 Wed 05:52 07:52 12:00 14:22 16:09 18:02
12 Thu 05:51 07:51 12:00 14:23 16:10 18:03
13 Fri 05:51 07:50 12:01 14:25 16:12 18:05
14 Sat 05:50 07:49 12:01 14:26 16:13 18:06
15 Sun 05:50 07:49 12:01 14:28 16:15 18:07
16 Mon 05:49 07:48 12:02 14:29 16:16 18:08
17 Tue 05:49 07:47 12:02 14:31 16:18 18:10
18 Wed 05:48 07:46 12:02 14:32 16:20 18:11
19 Thu 05:47 07:45 12:03 14:34 16:21 18:12
20 Fri 05:47 07:44 12:03 14:35 16:23 18:14
21 Sat 05:46 07:43 12:03 14:37 16:24 18:15
22 Sun 05:45 07:42 12:04 14:38 16:26 18:16
23 Mon 05:44 07:41 12:04 14:40 16:28 18:18
24 Tue 05:43 07:39 12:04 14:42 16:29 18:19
25 Wed 05:42 07:38 12:04 14:43 16:31 18:21
26 Thu 05:41 07:37 12:05 14:45 16:33 18:22
27 Fri 05:40 07:36 12:05 14:47 16:35 18:23
28 Sat 05:39 07:34 12:05 14:48 16:36 18:25
29 Sun 05:38 07:33 12:05 14:50 16:38 18:26
30 Mon 05:37 07:31 12:05 14:52 16:40 18:28
31 Tue 05:36 07:30 12:05 14:53 16:42 18:29

There are Mosques in Galowice:

Mosque Address