Ramadan Prayer Times For Vale de Nabal (Portugal)Vale de Nabal, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
27 Sat 04:14 06:10 13:32 18:40 20:54 22:43
28 Sun 04:13 06:10 13:32 18:41 20:55 22:44
29 Mon 04:12 06:09 13:32 18:41 20:55 22:45
30 Tue 04:11 06:09 13:32 18:42 20:56 22:46
31 Wed 04:10 06:08 13:32 18:42 20:57 22:47
1 Thu 04:09 06:08 13:33 18:43 20:58 22:48
2 Fri 04:08 06:07 13:33 18:43 20:58 22:49
3 Sat 04:07 06:07 13:33 18:44 20:59 22:50
4 Sun 04:07 06:07 13:33 18:44 21:00 22:51
5 Mon 04:06 06:06 13:33 18:44 21:00 22:52
6 Tue 04:05 06:06 13:33 18:45 21:01 22:53
7 Wed 04:05 06:06 13:34 18:45 21:01 22:54
8 Thu 04:04 06:06 13:34 18:46 21:02 22:55
9 Fri 04:04 06:06 13:34 18:46 21:03 22:56
10 Sat 04:03 06:05 13:34 18:46 21:03 22:57
11 Sun 04:03 06:05 13:34 18:47 21:04 22:57
12 Mon 04:03 06:05 13:35 18:47 21:04 22:58
13 Tue 04:02 06:05 13:35 18:47 21:05 22:59
14 Wed 04:02 06:05 13:35 18:48 21:05 22:59
15 Thu 04:02 06:05 13:35 18:48 21:05 23:00
16 Fri 04:02 06:05 13:35 18:48 21:06 23:00
17 Sat 04:02 06:05 13:36 18:49 21:06 23:01
18 Sun 04:02 06:05 13:36 18:49 21:06 23:01
19 Mon 04:02 06:06 13:36 18:49 21:07 23:01
20 Tue 04:02 06:06 13:36 18:49 21:07 23:01
21 Wed 04:02 06:06 13:37 18:49 21:07 23:02
22 Thu 04:03 06:06 13:37 18:50 21:07 23:02
23 Fri 04:03 06:06 13:37 18:50 21:07 23:02
24 Sat 04:03 06:07 13:37 18:50 21:08 23:02
25 Sun 04:04 06:07 13:37 18:50 21:08 23:02