Ramadan Prayer Times For Vale de Moreiro (Portugal)


Vale de Moreiro, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
27 Sat 04:10 06:08 13:30 18:38 20:52 22:41
28 Sun 04:09 06:07 13:30 18:39 20:53 22:42
29 Mon 04:08 06:06 13:30 18:39 20:54 22:44
30 Tue 04:07 06:06 13:30 18:40 20:54 22:45
31 Wed 04:06 06:06 13:30 18:40 20:55 22:46
1 Thu 04:06 06:05 13:30 18:41 20:56 22:47
2 Fri 04:05 06:05 13:30 18:41 20:56 22:48
3 Sat 04:04 06:04 13:31 18:42 20:57 22:49
4 Sun 04:03 06:04 13:31 18:42 20:58 22:50
5 Mon 04:03 06:04 13:31 18:42 20:58 22:51
6 Tue 04:02 06:03 13:31 18:43 20:59 22:52
7 Wed 04:01 06:03 13:31 18:43 21:00 22:53
8 Thu 04:01 06:03 13:32 18:44 21:00 22:54
9 Fri 04:00 06:03 13:32 18:44 21:01 22:55
10 Sat 04:00 06:03 13:32 18:44 21:01 22:55
11 Sun 04:00 06:03 13:32 18:45 21:02 22:56
12 Mon 03:59 06:02 13:32 18:45 21:02 22:57
13 Tue 03:59 06:02 13:33 18:45 21:03 22:57
14 Wed 03:59 06:02 13:33 18:46 21:03 22:58
15 Thu 03:59 06:02 13:33 18:46 21:04 22:58
16 Fri 03:59 06:02 13:33 18:46 21:04 22:59
17 Sat 03:59 06:03 13:33 18:47 21:04 22:59
18 Sun 03:59 06:03 13:34 18:47 21:05 23:00
19 Mon 03:59 06:03 13:34 18:47 21:05 23:00
20 Tue 03:59 06:03 13:34 18:47 21:05 23:00
21 Wed 03:59 06:03 13:34 18:47 21:05 23:00
22 Thu 03:59 06:03 13:34 18:48 21:05 23:01
23 Fri 04:00 06:04 13:35 18:48 21:06 23:01
24 Sat 04:00 06:04 13:35 18:48 21:06 23:01
25 Sun 04:00 06:04 13:35 18:48 21:06 23:01