Ramadan Prayer Times For Vale da Aberta (Portugal)


Vale da Aberta, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asr Iftari
Magrib
Isha
27 Sat 04:15 06:09 13:28 18:35 20:48 22:34
28 Sun 04:14 06:08 13:28 18:36 20:48 22:35
29 Mon 04:13 06:08 13:28 18:36 20:49 22:36
30 Tue 04:12 06:07 13:29 18:37 20:50 22:37
31 Wed 04:11 06:07 13:29 18:37 20:51 22:39
1 Thu 04:11 06:07 13:29 18:37 20:51 22:40
2 Fri 04:10 06:06 13:29 18:38 20:52 22:41
3 Sat 04:09 06:06 13:29 18:38 20:53 22:42
4 Sun 04:08 06:06 13:29 18:39 20:53 22:43
5 Mon 04:08 06:05 13:30 18:39 20:54 22:43
6 Tue 04:07 06:05 13:30 18:40 20:55 22:44
7 Wed 04:07 06:05 13:30 18:40 20:55 22:45
8 Thu 04:06 06:05 13:30 18:40 20:56 22:46
9 Fri 04:06 06:04 13:30 18:41 20:56 22:47
10 Sat 04:05 06:04 13:30 18:41 20:57 22:47
11 Sun 04:05 06:04 13:31 18:41 20:57 22:48
12 Mon 04:05 06:04 13:31 18:42 20:58 22:49
13 Tue 04:05 06:04 13:31 18:42 20:58 22:49
14 Wed 04:04 06:04 13:31 18:42 20:59 22:50
15 Thu 04:04 06:04 13:32 18:43 20:59 22:50
16 Fri 04:04 06:04 13:32 18:43 20:59 22:51
17 Sat 04:04 06:04 13:32 18:43 21:00 22:51
18 Sun 04:04 06:04 13:32 18:43 21:00 22:52
19 Mon 04:04 06:05 13:32 18:44 21:00 22:52
20 Tue 04:05 06:05 13:33 18:44 21:01 22:52
21 Wed 04:05 06:05 13:33 18:44 21:01 22:52
22 Thu 04:05 06:05 13:33 18:44 21:01 22:53
23 Fri 04:05 06:05 13:33 18:45 21:01 22:53
24 Sat 04:06 06:06 13:33 18:45 21:01 22:53
25 Sun 04:06 06:06 13:34 18:45 21:01 22:53

There are Mosques in Vale da Aberta:

Mosque Address