Ramadan Prayer Times For Ribeira dos Carinhos (Portugal)Ribeira dos Carinhos, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
27 Sat 04:04 06:02 13:26 18:35 20:49 22:40
28 Sun 04:03 06:02 13:26 18:36 20:50 22:41
29 Mon 04:01 06:01 13:26 18:36 20:51 22:43
30 Tue 04:01 06:01 13:26 18:37 20:52 22:44
31 Wed 04:00 06:00 13:26 18:37 20:53 22:45
1 Thu 03:59 06:00 13:26 18:38 20:53 22:46
2 Fri 03:58 05:59 13:27 18:38 20:54 22:47
3 Sat 03:57 05:59 13:27 18:39 20:55 22:48
4 Sun 03:56 05:59 13:27 18:39 20:55 22:49
5 Mon 03:56 05:58 13:27 18:39 20:56 22:50
6 Tue 03:55 05:58 13:27 18:40 20:57 22:51
7 Wed 03:54 05:58 13:27 18:40 20:57 22:52
8 Thu 03:54 05:58 13:28 18:41 20:58 22:53
9 Fri 03:53 05:57 13:28 18:41 20:58 22:54
10 Sat 03:53 05:57 13:28 18:41 20:59 22:55
11 Sun 03:52 05:57 13:28 18:42 20:59 22:55
12 Mon 03:52 05:57 13:28 18:42 21:00 22:56
13 Tue 03:52 05:57 13:29 18:42 21:00 22:57
14 Wed 03:52 05:57 13:29 18:43 21:01 22:57
15 Thu 03:51 05:57 13:29 18:43 21:01 22:58
16 Fri 03:51 05:57 13:29 18:43 21:02 22:58
17 Sat 03:51 05:57 13:30 18:44 21:02 22:59
18 Sun 03:51 05:57 13:30 18:44 21:02 22:59
19 Mon 03:51 05:57 13:30 18:44 21:02 22:59
20 Tue 03:52 05:58 13:30 18:44 21:03 23:00
21 Wed 03:52 05:58 13:30 18:45 21:03 23:00
22 Thu 03:52 05:58 13:31 18:45 21:03 23:00
23 Fri 03:52 05:58 13:31 18:45 21:03 23:00
24 Sat 03:53 05:59 13:31 18:45 21:03 23:00
25 Sun 03:53 05:59 13:31 18:45 21:03 23:00