Ramadan Prayer Times For Ribeira Branca (Portugal)


Ribeira Branca, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
27 Sat 04:17 06:11 13:31 18:39 20:52 22:39
28 Sun 04:16 06:11 13:32 18:40 20:53 22:40
29 Mon 04:15 06:10 13:32 18:40 20:53 22:41
30 Tue 04:14 06:10 13:32 18:40 20:54 22:43
31 Wed 04:13 06:09 13:32 18:41 20:55 22:44
1 Thu 04:12 06:09 13:32 18:41 20:56 22:45
2 Fri 04:11 06:09 13:32 18:42 20:56 22:46
3 Sat 04:10 06:08 13:32 18:42 20:57 22:47
4 Sun 04:10 06:08 13:33 18:43 20:58 22:48
5 Mon 04:09 06:08 13:33 18:43 20:58 22:49
6 Tue 04:09 06:07 13:33 18:43 20:59 22:49
7 Wed 04:08 06:07 13:33 18:44 20:59 22:50
8 Thu 04:08 06:07 13:33 18:44 21:00 22:51
9 Fri 04:07 06:07 13:34 18:45 21:01 22:52
10 Sat 04:07 06:07 13:34 18:45 21:01 22:53
11 Sun 04:06 06:07 13:34 18:45 21:02 22:53
12 Mon 04:06 06:07 13:34 18:46 21:02 22:54
13 Tue 04:06 06:06 13:34 18:46 21:02 22:55
14 Wed 04:06 06:06 13:35 18:46 21:03 22:55
15 Thu 04:06 06:07 13:35 18:47 21:03 22:56
16 Fri 04:06 06:07 13:35 18:47 21:04 22:56
17 Sat 04:05 06:07 13:35 18:47 21:04 22:57
18 Sun 04:06 06:07 13:35 18:47 21:04 22:57
19 Mon 04:06 06:07 13:36 18:48 21:05 22:57
20 Tue 04:06 06:07 13:36 18:48 21:05 22:57
21 Wed 04:06 06:07 13:36 18:48 21:05 22:58
22 Thu 04:06 06:08 13:36 18:48 21:05 22:58
23 Fri 04:06 06:08 13:37 18:48 21:05 22:58
24 Sat 04:07 06:08 13:37 18:49 21:05 22:58
25 Sun 04:07 06:08 13:37 18:49 21:06 22:58