Ramadan Prayer Times For Povoa da Rocada (Portugal)


Povoa da Rocada, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Suhur
Fajr
Sunrise Zohar Asr Iftar
Magrib
Isha
27 Sat 04:07 06:06 13:29 18:38 20:52 22:42
28 Sun 04:06 06:05 13:29 18:38 20:53 22:44
29 Mon 04:05 06:04 13:29 18:39 20:54 22:45
30 Tue 04:04 06:04 13:29 18:39 20:54 22:46
31 Wed 04:03 06:03 13:29 18:40 20:55 22:47
1 Thu 04:02 06:03 13:29 18:40 20:56 22:48
2 Fri 04:01 06:03 13:29 18:41 20:56 22:49
3 Sat 04:01 06:02 13:30 18:41 20:57 22:50
4 Sun 04:00 06:02 13:30 18:42 20:58 22:51
5 Mon 03:59 06:02 13:30 18:42 20:59 22:52
6 Tue 03:58 06:01 13:30 18:42 20:59 22:53
7 Wed 03:58 06:01 13:30 18:43 21:00 22:54
8 Thu 03:57 06:01 13:30 18:43 21:00 22:55
9 Fri 03:57 06:01 13:31 18:44 21:01 22:56
10 Sat 03:56 06:00 13:31 18:44 21:01 22:57
11 Sun 03:56 06:00 13:31 18:44 21:02 22:57
12 Mon 03:56 06:00 13:31 18:45 21:02 22:58
13 Tue 03:55 06:00 13:31 18:45 21:03 22:59
14 Wed 03:55 06:00 13:32 18:45 21:03 22:59
15 Thu 03:55 06:00 13:32 18:46 21:04 23:00
16 Fri 03:55 06:00 13:32 18:46 21:04 23:00
17 Sat 03:55 06:00 13:32 18:46 21:04 23:01
18 Sun 03:55 06:00 13:33 18:46 21:05 23:01
19 Mon 03:55 06:01 13:33 18:47 21:05 23:01
20 Tue 03:55 06:01 13:33 18:47 21:05 23:02
21 Wed 03:55 06:01 13:33 18:47 21:05 23:02
22 Thu 03:56 06:01 13:33 18:47 21:06 23:02
23 Fri 03:56 06:02 13:34 18:48 21:06 23:02
24 Sat 03:56 06:02 13:34 18:48 21:06 23:02
25 Sun 03:57 06:02 13:34 18:48 21:06 23:02

There are mosques in Portugal, Povoa da Rocada:
Found mosques containing

Mosque Address