Ramadan Prayer Times For Lugar do Meio (Portugal)


Lugar do Meio, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
27 Sat 04:03 06:06 13:33 18:44 21:00 22:54
28 Sun 04:02 06:05 13:33 18:45 21:00 22:56
29 Mon 04:01 06:05 13:33 18:45 21:01 22:57
30 Tue 04:00 06:04 13:33 18:46 21:02 22:58
31 Wed 03:58 06:04 13:33 18:46 21:03 22:59
1 Thu 03:57 06:03 13:33 18:47 21:04 23:01
2 Fri 03:57 06:03 13:33 18:47 21:04 23:02
3 Sat 03:56 06:02 13:34 18:47 21:05 23:03
4 Sun 03:55 06:02 13:34 18:48 21:06 23:04
5 Mon 03:54 06:02 13:34 18:48 21:06 23:05
6 Tue 03:53 06:01 13:34 18:49 21:07 23:06
7 Wed 03:53 06:01 13:34 18:49 21:08 23:07
8 Thu 03:52 06:01 13:35 18:50 21:08 23:08
9 Fri 03:51 06:01 13:35 18:50 21:09 23:09
10 Sat 03:51 06:01 13:35 18:50 21:09 23:10
11 Sun 03:51 06:00 13:35 18:51 21:10 23:10
12 Mon 03:50 06:00 13:35 18:51 21:10 23:11
13 Tue 03:50 06:00 13:36 18:51 21:11 23:12
14 Wed 03:50 06:00 13:36 18:52 21:11 23:12
15 Thu 03:49 06:00 13:36 18:52 21:12 23:13
16 Fri 03:49 06:00 13:36 18:52 21:12 23:13
17 Sat 03:49 06:00 13:36 18:53 21:12 23:14
18 Sun 03:49 06:00 13:37 18:53 21:13 23:14
19 Mon 03:49 06:01 13:37 18:53 21:13 23:15
20 Tue 03:49 06:01 13:37 18:53 21:13 23:15
21 Wed 03:50 06:01 13:37 18:54 21:14 23:15
22 Thu 03:50 06:01 13:37 18:54 21:14 23:15
23 Fri 03:50 06:01 13:38 18:54 21:14 23:15
24 Sat 03:51 06:02 13:38 18:54 21:14 23:15
25 Sun 03:51 06:02 13:38 18:54 21:14 23:15