Ramadan Prayer Times For Foros do Sobralinho (Portugal)Foros do Sobralinho, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
27 Sat 04:26 06:16 13:31 18:36 20:47 22:30
28 Sun 04:25 06:15 13:31 18:37 20:48 22:31
29 Mon 04:24 06:15 13:32 18:37 20:49 22:32
30 Tue 04:23 06:14 13:32 18:37 20:49 22:33
31 Wed 04:23 06:14 13:32 18:38 20:50 22:34
1 Thu 04:22 06:14 13:32 18:38 20:51 22:35
2 Fri 04:21 06:13 13:32 18:39 20:51 22:36
3 Sat 04:20 06:13 13:32 18:39 20:52 22:37
4 Sun 04:20 06:13 13:33 18:39 20:53 22:38
5 Mon 04:19 06:12 13:33 18:40 20:53 22:39
6 Tue 04:19 06:12 13:33 18:40 20:54 22:39
7 Wed 04:18 06:12 13:33 18:41 20:54 22:40
8 Thu 04:18 06:12 13:33 18:41 20:55 22:41
9 Fri 04:18 06:12 13:33 18:41 20:55 22:42
10 Sat 04:17 06:12 13:34 18:42 20:56 22:42
11 Sun 04:17 06:11 13:34 18:42 20:56 22:43
12 Mon 04:17 06:11 13:34 18:42 20:57 22:44
13 Tue 04:17 06:11 13:34 18:43 20:57 22:44
14 Wed 04:16 06:11 13:34 18:43 20:58 22:45
15 Thu 04:16 06:11 13:35 18:43 20:58 22:45
16 Fri 04:16 06:12 13:35 18:43 20:58 22:46
17 Sat 04:16 06:12 13:35 18:44 20:59 22:46
18 Sun 04:16 06:12 13:35 18:44 20:59 22:46
19 Mon 04:16 06:12 13:36 18:44 20:59 22:47
20 Tue 04:17 06:12 13:36 18:44 21:00 22:47
21 Wed 04:17 06:12 13:36 18:45 21:00 22:47
22 Thu 04:17 06:12 13:36 18:45 21:00 22:47
23 Fri 04:17 06:13 13:36 18:45 21:00 22:47
24 Sat 04:18 06:13 13:37 18:45 21:00 22:48
25 Sun 04:18 06:13 13:37 18:45 21:00 22:48