Ramadan Prayer Times For Borba de Godim (Portugal)Borba de Godim, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
06 June 2016 - 05 July 2016
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 03:53 06:00 13:31 18:45 21:03 23:00
7 Tue 03:53 06:00 13:32 18:46 21:04 23:01
8 Wed 03:52 05:59 13:32 18:46 21:04 23:02
9 Thu 03:52 05:59 13:32 18:46 21:05 23:03
10 Fri 03:51 05:59 13:32 18:47 21:05 23:04
11 Sat 03:51 05:59 13:32 18:47 21:06 23:05
12 Sun 03:50 05:59 13:33 18:48 21:06 23:05
13 Mon 03:50 05:59 13:33 18:48 21:07 23:06
14 Tue 03:50 05:59 13:33 18:48 21:07 23:07
15 Wed 03:50 05:59 13:33 18:48 21:08 23:07
16 Thu 03:50 05:59 13:33 18:49 21:08 23:08
17 Fri 03:50 05:59 13:34 18:49 21:08 23:08
18 Sat 03:50 05:59 13:34 18:49 21:09 23:08
19 Sun 03:50 05:59 13:34 18:50 21:09 23:09
20 Mon 03:50 05:59 13:34 18:50 21:09 23:09
21 Tue 03:50 06:00 13:34 18:50 21:09 23:09
22 Wed 03:50 06:00 13:35 18:50 21:10 23:09
23 Thu 03:51 06:00 13:35 18:50 21:10 23:09
24 Fri 03:51 06:00 13:35 18:51 21:10 23:09
25 Sat 03:52 06:01 13:35 18:51 21:10 23:09
26 Sun 03:52 06:01 13:36 18:51 21:10 23:09
27 Mon 03:53 06:01 13:36 18:51 21:10 23:09
28 Tue 03:53 06:02 13:36 18:51 21:10 23:09
29 Wed 03:54 06:02 13:36 18:51 21:10 23:09
30 Thu 03:55 06:03 13:36 18:51 21:10 23:08
1 Fri 03:55 06:03 13:37 18:51 21:10 23:08
2 Sat 03:56 06:04 13:37 18:51 21:09 23:07
3 Sun 03:57 06:04 13:37 18:51 21:09 23:07
4 Mon 03:58 06:05 13:37 18:51 21:09 23:06
5 Tue 03:59 06:06 13:37 18:51 21:09 23:06