Ramadan Prayer Times For Zasanie (Poland)


Zasanie, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Suhur
Fajr
Sunrise Zohar Asr Iftar
Magrib
Isha
27 Sat 02:04 04:30 12:26 17:53 20:23 22:41
28 Sun 02:04 04:29 12:26 17:53 20:24 22:42
29 Mon 02:03 04:28 12:26 17:54 20:25 22:42
30 Tue 02:03 04:27 12:27 17:55 20:26 22:43
31 Wed 02:03 04:27 12:27 17:55 20:27 22:43
1 Thu 02:03 04:26 12:27 17:56 20:28 22:44
2 Fri 02:02 04:25 12:27 17:56 20:29 22:44
3 Sat 02:02 04:24 12:27 17:57 20:30 22:45
4 Sun 02:02 04:24 12:27 17:58 20:31 22:45
5 Mon 02:02 04:23 12:28 17:58 20:32 22:46
6 Tue 02:02 04:23 12:28 17:59 20:33 22:46
7 Wed 02:02 04:22 12:28 17:59 20:34 22:47
8 Thu 02:02 04:22 12:28 18:00 20:35 22:47
9 Fri 02:02 04:22 12:28 18:00 20:35 22:47
10 Sat 02:02 04:21 12:28 18:01 20:36 22:48
11 Sun 02:02 04:21 12:29 18:01 20:37 22:48
12 Mon 02:02 04:21 12:29 18:02 20:37 22:49
13 Tue 02:02 04:21 12:29 18:02 20:38 22:49
14 Wed 02:02 04:20 12:29 18:02 20:38 22:49
15 Thu 02:02 04:20 12:30 18:03 20:39 22:50
16 Fri 02:02 04:20 12:30 18:03 20:39 22:50
17 Sat 02:02 04:20 12:30 18:03 20:40 22:50
18 Sun 02:02 04:20 12:30 18:04 20:40 22:51
19 Mon 02:02 04:20 12:30 18:04 20:40 22:51
20 Tue 02:03 04:21 12:31 18:04 20:41 22:51
21 Wed 02:03 04:21 12:31 18:04 20:41 22:51
22 Thu 02:03 04:21 12:31 18:05 20:41 22:51
23 Fri 02:03 04:21 12:31 18:05 20:41 22:52
24 Sat 02:04 04:22 12:31 18:05 20:41 22:52
25 Sun 02:04 04:22 12:32 18:05 20:41 22:52

There are mosques in Poland, Zasanie:
Found mosques containing

Mosque Address