Ramadan Prayer Times For Zajki (Poland)


Zajki, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Suhur
Fajr
Sunrise Zohar Asr Iftar
Magrib
Isha
27 Sat 01:58 04:14 12:27 18:00 20:40 22:49
28 Sun 01:57 04:13 12:27 18:01 20:42 22:49
29 Mon 01:57 04:12 12:27 18:02 20:43 22:50
30 Tue 01:57 04:11 12:27 18:02 20:44 22:51
31 Wed 01:56 04:10 12:27 18:03 20:45 22:51
1 Thu 01:56 04:09 12:27 18:04 20:47 22:52
2 Fri 01:56 04:08 12:28 18:04 20:48 22:52
3 Sat 01:56 04:07 12:28 18:05 20:49 22:53
4 Sun 01:55 04:06 12:28 18:06 20:50 22:54
5 Mon 01:55 04:06 12:28 18:06 20:51 22:54
6 Tue 01:55 04:05 12:28 18:07 20:52 22:55
7 Wed 01:55 04:04 12:28 18:08 20:53 22:55
8 Thu 01:55 04:04 12:29 18:08 20:54 22:56
9 Fri 01:55 04:03 12:29 18:09 20:55 22:56
10 Sat 01:55 04:03 12:29 18:09 20:55 22:57
11 Sun 01:55 04:03 12:29 18:10 20:56 22:57
12 Mon 01:55 04:02 12:29 18:10 20:57 22:57
13 Tue 01:55 04:02 12:30 18:11 20:57 22:58
14 Wed 01:55 04:02 12:30 18:11 20:58 22:58
15 Thu 01:55 04:02 12:30 18:11 20:59 22:58
16 Fri 01:55 04:02 12:30 18:12 20:59 22:59
17 Sat 01:55 04:02 12:31 18:12 21:00 22:59
18 Sun 01:55 04:02 12:31 18:12 21:00 22:59
19 Mon 01:55 04:02 12:31 18:13 21:00 23:00
20 Tue 01:55 04:02 12:31 18:13 21:01 23:00
21 Wed 01:56 04:02 12:31 18:13 21:01 23:00
22 Thu 01:56 04:02 12:32 18:13 21:01 23:00
23 Fri 01:56 04:03 12:32 18:13 21:01 23:00
24 Sat 01:56 04:03 12:32 18:14 21:01 23:01
25 Sun 01:57 04:03 12:32 18:14 21:01 23:01

There are mosques in Poland, Zajki:
Found mosques containing

Mosque Address