Ramadan Prayer Times For Wrzeszcz Gorny (Poland)


Wrzeszcz Gorny, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
27 Sat 02:11 04:23 12:43 18:19 21:03 23:08
28 Sun 02:11 04:22 12:43 18:20 21:04 23:08
29 Mon 02:10 04:21 12:43 18:20 21:06 23:09
30 Tue 02:10 04:20 12:43 18:21 21:07 23:10
31 Wed 02:10 04:19 12:43 18:22 21:08 23:10
1 Thu 02:09 04:18 12:43 18:23 21:10 23:11
2 Fri 02:09 04:17 12:44 18:23 21:11 23:12
3 Sat 02:09 04:16 12:44 18:24 21:12 23:12
4 Sun 02:09 04:15 12:44 18:25 21:13 23:13
5 Mon 02:08 04:15 12:44 18:25 21:14 23:13
6 Tue 02:08 04:14 12:44 18:26 21:15 23:14
7 Wed 02:08 04:13 12:45 18:26 21:16 23:14
8 Thu 02:08 04:13 12:45 18:27 21:17 23:15
9 Fri 02:08 04:12 12:45 18:28 21:18 23:15
10 Sat 02:08 04:12 12:45 18:28 21:19 23:16
11 Sun 02:08 04:11 12:45 18:29 21:20 23:16
12 Mon 02:08 04:11 12:46 18:29 21:20 23:17
13 Tue 02:08 04:11 12:46 18:30 21:21 23:17
14 Wed 02:08 04:10 12:46 18:30 21:22 23:17
15 Thu 02:08 04:10 12:46 18:30 21:22 23:18
16 Fri 02:08 04:10 12:46 18:31 21:23 23:18
17 Sat 02:08 04:10 12:47 18:31 21:23 23:18
18 Sun 02:08 04:10 12:47 18:31 21:24 23:19
19 Mon 02:08 04:10 12:47 18:32 21:24 23:19
20 Tue 02:08 04:10 12:47 18:32 21:24 23:19
21 Wed 02:09 04:11 12:47 18:32 21:24 23:19
22 Thu 02:09 04:11 12:48 18:32 21:25 23:20
23 Fri 02:09 04:11 12:48 18:32 21:25 23:20
24 Sat 02:09 04:11 12:48 18:33 21:25 23:20
25 Sun 02:10 04:12 12:48 18:33 21:25 23:20