Ramadan Prayer Times For Swiecko (Poland)


Swiecko, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
27 Sat 02:32 04:51 12:59 18:30 21:08 23:19
28 Sun 02:31 04:50 12:59 18:31 21:09 23:19
29 Mon 02:31 04:49 12:59 18:32 21:10 23:20
30 Tue 02:31 04:48 12:59 18:32 21:11 23:21
31 Wed 02:30 04:47 12:59 18:33 21:13 23:21
1 Thu 02:30 04:46 13:00 18:34 21:14 23:22
2 Fri 02:30 04:45 13:00 18:35 21:15 23:22
3 Sat 02:30 04:44 13:00 18:35 21:16 23:23
4 Sun 02:30 04:44 13:00 18:36 21:17 23:23
5 Mon 02:29 04:43 13:00 18:36 21:18 23:24
6 Tue 02:29 04:42 13:00 18:37 21:19 23:24
7 Wed 02:29 04:42 13:01 18:38 21:20 23:25
8 Thu 02:29 04:41 13:01 18:38 21:20 23:25
9 Fri 02:29 04:41 13:01 18:39 21:21 23:26
10 Sat 02:29 04:40 13:01 18:39 21:22 23:26
11 Sun 02:29 04:40 13:01 18:40 21:23 23:27
12 Mon 02:29 04:40 13:02 18:40 21:23 23:27
13 Tue 02:29 04:40 13:02 18:40 21:24 23:27
14 Wed 02:29 04:39 13:02 18:41 21:25 23:28
15 Thu 02:29 04:39 13:02 18:41 21:25 23:28
16 Fri 02:29 04:39 13:02 18:42 21:26 23:28
17 Sat 02:29 04:39 13:03 18:42 21:26 23:29
18 Sun 02:29 04:39 13:03 18:42 21:26 23:29
19 Mon 02:30 04:39 13:03 18:42 21:27 23:29
20 Tue 02:30 04:39 13:03 18:43 21:27 23:30
21 Wed 02:30 04:40 13:03 18:43 21:27 23:30
22 Thu 02:30 04:40 13:04 18:43 21:27 23:30
23 Fri 02:30 04:40 13:04 18:43 21:28 23:30
24 Sat 02:31 04:41 13:04 18:43 21:28 23:30
25 Sun 02:31 04:41 13:04 18:44 21:28 23:30