Ramadan Prayer Times For Slawka Mala (Poland)


Slawka Mala, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
27 Sat 02:07 04:22 12:36 18:10 20:50 22:58
28 Sun 02:06 04:21 12:36 18:10 20:52 22:59
29 Mon 02:06 04:20 12:36 18:11 20:53 23:00
30 Tue 02:06 04:19 12:36 18:12 20:54 23:00
31 Wed 02:05 04:18 12:37 18:13 20:55 23:01
1 Thu 02:05 04:17 12:37 18:13 20:57 23:01
2 Fri 02:05 04:16 12:37 18:14 20:58 23:02
3 Sat 02:05 04:16 12:37 18:15 20:59 23:03
4 Sun 02:04 04:15 12:37 18:15 21:00 23:03
5 Mon 02:04 04:14 12:37 18:16 21:01 23:04
6 Tue 02:04 04:14 12:38 18:17 21:02 23:04
7 Wed 02:04 04:13 12:38 18:17 21:03 23:05
8 Thu 02:04 04:12 12:38 18:18 21:04 23:05
9 Fri 02:04 04:12 12:38 18:18 21:05 23:06
10 Sat 02:04 04:12 12:38 18:19 21:05 23:06
11 Sun 02:04 04:11 12:38 18:19 21:06 23:07
12 Mon 02:04 04:11 12:39 18:20 21:07 23:07
13 Tue 02:04 04:11 12:39 18:20 21:07 23:07
14 Wed 02:04 04:10 12:39 18:21 21:08 23:08
15 Thu 02:04 04:10 12:39 18:21 21:09 23:08
16 Fri 02:04 04:10 12:40 18:21 21:09 23:08
17 Sat 02:04 04:10 12:40 18:22 21:10 23:09
18 Sun 02:04 04:10 12:40 18:22 21:10 23:09
19 Mon 02:04 04:10 12:40 18:22 21:10 23:09
20 Tue 02:04 04:10 12:40 18:22 21:11 23:09
21 Wed 02:05 04:11 12:41 18:23 21:11 23:10
22 Thu 02:05 04:11 12:41 18:23 21:11 23:10
23 Fri 02:05 04:11 12:41 18:23 21:11 23:10
24 Sat 02:05 04:11 12:41 18:23 21:11 23:10
25 Sun 02:06 04:12 12:41 18:23 21:11 23:10