Ramadan Prayer Times For Kuznica Strobinska (Poland)


Kuznica Strobinska, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
27 Sat 02:17 04:39 12:42 18:11 20:46 23:00
28 Sun 02:16 04:38 12:42 18:12 20:47 23:00
29 Mon 02:16 04:37 12:42 18:13 20:48 23:01
30 Tue 02:16 04:36 12:42 18:13 20:49 23:01
31 Wed 02:16 04:35 12:42 18:14 20:50 23:02
1 Thu 02:15 04:34 12:43 18:15 20:51 23:02
2 Fri 02:15 04:33 12:43 18:15 20:52 23:03
3 Sat 02:15 04:33 12:43 18:16 20:53 23:04
4 Sun 02:15 04:32 12:43 18:17 20:54 23:04
5 Mon 02:15 04:31 12:43 18:17 20:55 23:05
6 Tue 02:14 04:31 12:43 18:18 20:56 23:05
7 Wed 02:14 04:30 12:44 18:18 20:57 23:06
8 Thu 02:14 04:30 12:44 18:19 20:58 23:06
9 Fri 02:14 04:29 12:44 18:19 20:59 23:06
10 Sat 02:14 04:29 12:44 18:20 20:59 23:07
11 Sun 02:14 04:29 12:44 18:20 21:00 23:07
12 Mon 02:14 04:29 12:45 18:21 21:01 23:08
13 Tue 02:14 04:28 12:45 18:21 21:01 23:08
14 Wed 02:14 04:28 12:45 18:21 21:02 23:08
15 Thu 02:14 04:28 12:45 18:22 21:02 23:09
16 Fri 02:14 04:28 12:45 18:22 21:03 23:09
17 Sat 02:15 04:28 12:46 18:22 21:03 23:09
18 Sun 02:15 04:28 12:46 18:23 21:04 23:10
19 Mon 02:15 04:28 12:46 18:23 21:04 23:10
20 Tue 02:15 04:28 12:46 18:23 21:04 23:10
21 Wed 02:15 04:28 12:46 18:24 21:05 23:10
22 Thu 02:15 04:29 12:47 18:24 21:05 23:10
23 Fri 02:16 04:29 12:47 18:24 21:05 23:11
24 Sat 02:16 04:29 12:47 18:24 21:05 23:11
25 Sun 02:16 04:30 12:47 18:24 21:05 23:11