Ramadan Prayer Times For Iwierzyce (Poland)


Iwierzyce, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
27 Sat 02:07 04:33 12:30 17:57 20:28 22:45
28 Sun 02:07 04:32 12:30 17:58 20:29 22:46
29 Mon 02:07 04:31 12:30 17:58 20:30 22:47
30 Tue 02:07 04:30 12:31 17:59 20:31 22:47
31 Wed 02:06 04:29 12:31 18:00 20:32 22:48
1 Thu 02:06 04:29 12:31 18:00 20:34 22:48
2 Fri 02:06 04:28 12:31 18:01 20:35 22:49
3 Sat 02:06 04:27 12:31 18:02 20:35 22:49
4 Sun 02:06 04:27 12:31 18:02 20:36 22:50
5 Mon 02:05 04:26 12:32 18:03 20:37 22:50
6 Tue 02:05 04:26 12:32 18:03 20:38 22:51
7 Wed 02:05 04:25 12:32 18:04 20:39 22:51
8 Thu 02:05 04:25 12:32 18:04 20:40 22:51
9 Fri 02:05 04:24 12:32 18:05 20:40 22:52
10 Sat 02:05 04:24 12:32 18:05 20:41 22:52
11 Sun 02:05 04:24 12:33 18:06 20:42 22:53
12 Mon 02:05 04:23 12:33 18:06 20:42 22:53
13 Tue 02:05 04:23 12:33 18:06 20:43 22:53
14 Wed 02:05 04:23 12:33 18:07 20:44 22:54
15 Thu 02:05 04:23 12:34 18:07 20:44 22:54
16 Fri 02:05 04:23 12:34 18:08 20:45 22:54
17 Sat 02:06 04:23 12:34 18:08 20:45 22:55
18 Sun 02:06 04:23 12:34 18:08 20:45 22:55
19 Mon 02:06 04:23 12:34 18:08 20:46 22:55
20 Tue 02:06 04:23 12:35 18:09 20:46 22:55
21 Wed 02:06 04:24 12:35 18:09 20:46 22:56
22 Thu 02:07 04:24 12:35 18:09 20:46 22:56
23 Fri 02:07 04:24 12:35 18:09 20:46 22:56
24 Sat 02:07 04:24 12:35 18:09 20:46 22:56
25 Sun 02:07 04:25 12:36 18:10 20:46 22:56