Ramadan Prayer Times For Bojanice (Poland)


Bojanice, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
27 Sat 02:19 04:37 12:47 18:19 20:57 23:08
28 Sun 02:19 04:36 12:47 18:20 20:59 23:08
29 Mon 02:19 04:35 12:47 18:21 21:00 23:09
30 Tue 02:18 04:34 12:47 18:21 21:01 23:10
31 Wed 02:18 04:33 12:48 18:22 21:02 23:10
1 Thu 02:18 04:33 12:48 18:23 21:04 23:11
2 Fri 02:18 04:32 12:48 18:23 21:05 23:11
3 Sat 02:17 04:31 12:48 18:24 21:06 23:12
4 Sun 02:17 04:30 12:48 18:25 21:07 23:12
5 Mon 02:17 04:30 12:48 18:25 21:08 23:13
6 Tue 02:17 04:29 12:49 18:26 21:09 23:13
7 Wed 02:17 04:28 12:49 18:27 21:10 23:14
8 Thu 02:17 04:28 12:49 18:27 21:11 23:14
9 Fri 02:17 04:27 12:49 18:28 21:11 23:15
10 Sat 02:17 04:27 12:49 18:28 21:12 23:15
11 Sun 02:17 04:27 12:50 18:29 21:13 23:16
12 Mon 02:17 04:26 12:50 18:29 21:14 23:16
13 Tue 02:17 04:26 12:50 18:29 21:14 23:17
14 Wed 02:17 04:26 12:50 18:30 21:15 23:17
15 Thu 02:17 04:26 12:50 18:30 21:15 23:17
16 Fri 02:17 04:26 12:51 18:31 21:16 23:18
17 Sat 02:17 04:26 12:51 18:31 21:16 23:18
18 Sun 02:17 04:26 12:51 18:31 21:17 23:18
19 Mon 02:17 04:26 12:51 18:31 21:17 23:18
20 Tue 02:17 04:26 12:52 18:32 21:17 23:19
21 Wed 02:18 04:26 12:52 18:32 21:17 23:19
22 Thu 02:18 04:26 12:52 18:32 21:18 23:19
23 Fri 02:18 04:27 12:52 18:32 21:18 23:19
24 Sat 02:18 04:27 12:52 18:32 21:18 23:19
25 Sun 02:19 04:27 12:53 18:33 21:18 23:19