Prayer Times For Porto da Ovelha (Portugal)Porto da Ovelha, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
01 December 2016 - 31 December 2016
No Day Fajr Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
1 Thu 05:55 07:32 12:17 15:21 17:02 18:33
2 Fri 05:56 07:33 12:17 15:21 17:01 18:33
3 Sat 05:57 07:34 12:18 15:21 17:01 18:33
4 Sun 05:58 07:35 12:18 15:20 17:01 18:33
5 Mon 05:59 07:36 12:19 15:20 17:01 18:33
6 Tue 05:59 07:37 12:19 15:20 17:01 18:33
7 Wed 06:00 07:38 12:19 15:20 17:01 18:33
8 Thu 06:01 07:39 12:20 15:20 17:01 18:33
9 Fri 06:02 07:40 12:20 15:20 17:01 18:33
10 Sat 06:02 07:41 12:21 15:20 17:01 18:34
11 Sun 06:03 07:41 12:21 15:21 17:01 18:34
12 Mon 06:04 07:42 12:22 15:21 17:01 18:34
13 Tue 06:05 07:43 12:22 15:21 17:01 18:34
14 Wed 06:05 07:44 12:23 15:21 17:02 18:35
15 Thu 06:06 07:44 12:23 15:21 17:02 18:35
16 Fri 06:07 07:45 12:24 15:22 17:02 18:35
17 Sat 06:07 07:46 12:24 15:22 17:03 18:36
18 Sun 06:08 07:46 12:25 15:22 17:03 18:36
19 Mon 06:08 07:47 12:25 15:23 17:03 18:36
20 Tue 06:09 07:47 12:26 15:23 17:04 18:37
21 Wed 06:09 07:48 12:26 15:24 17:04 18:37
22 Thu 06:10 07:48 12:27 15:24 17:05 18:38
23 Fri 06:10 07:49 12:27 15:25 17:05 18:38
24 Sat 06:11 07:49 12:28 15:25 17:06 18:39
25 Sun 06:11 07:50 12:28 15:26 17:07 18:40
26 Mon 06:12 07:50 12:29 15:27 17:07 18:40
27 Tue 06:12 07:50 12:29 15:27 17:08 18:41
28 Wed 06:12 07:51 12:30 15:28 17:09 18:42
29 Thu 06:13 07:51 12:30 15:29 17:09 18:42
30 Fri 06:13 07:51 12:31 15:30 17:10 18:43
31 Sat 06:13 07:51 12:31 15:30 17:11 18:44

There are Mosques in Porto da Ovelha:

Mosque Address