Prayer Times For Casal do Soito (Portugal)Casal do Soito, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
01 December 2016 - 31 December 2016
No Day Fajr Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
1 Thu 06:02 07:37 12:25 15:33 17:13 18:43
2 Fri 06:03 07:38 12:26 15:33 17:13 18:43
3 Sat 06:04 07:39 12:26 15:33 17:13 18:43
4 Sun 06:04 07:40 12:27 15:33 17:13 18:43
5 Mon 06:05 07:41 12:27 15:33 17:13 18:43
6 Tue 06:06 07:42 12:27 15:32 17:12 18:43
7 Wed 06:07 07:43 12:28 15:32 17:12 18:43
8 Thu 06:08 07:44 12:28 15:32 17:13 18:43
9 Fri 06:08 07:45 12:29 15:33 17:13 18:43
10 Sat 06:09 07:45 12:29 15:33 17:13 18:44
11 Sun 06:10 07:46 12:30 15:33 17:13 18:44
12 Mon 06:11 07:47 12:30 15:33 17:13 18:44
13 Tue 06:11 07:48 12:31 15:33 17:13 18:44
14 Wed 06:12 07:48 12:31 15:33 17:13 18:45
15 Thu 06:13 07:49 12:31 15:34 17:14 18:45
16 Fri 06:13 07:50 12:32 15:34 17:14 18:45
17 Sat 06:14 07:50 12:32 15:34 17:14 18:46
18 Sun 06:14 07:51 12:33 15:35 17:15 18:46
19 Mon 06:15 07:52 12:33 15:35 17:15 18:47
20 Tue 06:15 07:52 12:34 15:36 17:16 18:47
21 Wed 06:16 07:53 12:34 15:36 17:16 18:48
22 Thu 06:16 07:53 12:35 15:37 17:17 18:48
23 Fri 06:17 07:54 12:35 15:37 17:17 18:49
24 Sat 06:17 07:54 12:36 15:38 17:18 18:49
25 Sun 06:18 07:54 12:36 15:38 17:18 18:50
26 Mon 06:18 07:55 12:37 15:39 17:19 18:50
27 Tue 06:19 07:55 12:37 15:40 17:20 18:51
28 Wed 06:19 07:55 12:38 15:40 17:21 18:52
29 Thu 06:19 07:56 12:38 15:41 17:21 18:52
30 Fri 06:19 07:56 12:39 15:42 17:22 18:53
31 Sat 06:20 07:56 12:39 15:43 17:23 18:54

There are Mosques in Casal do Soito:

Mosque Address