Prayer Times For Sadzia (Poland)Sadzia, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
01 December 2016 - 31 December 2016
No Day Fajr Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
1 Thu 05:37 07:40 11:43 14:00 15:47 17:43
2 Fri 05:38 07:41 11:44 13:59 15:46 17:43
3 Sat 05:39 07:43 11:44 13:59 15:45 17:42
4 Sun 05:40 07:44 11:45 13:58 15:45 17:42
5 Mon 05:41 07:45 11:45 13:58 15:44 17:42
6 Tue 05:42 07:46 11:45 13:57 15:44 17:42
7 Wed 05:43 07:48 11:46 13:57 15:44 17:41
8 Thu 05:44 07:49 11:46 13:57 15:43 17:41
9 Fri 05:45 07:50 11:47 13:57 15:43 17:41
10 Sat 05:46 07:51 11:47 13:57 15:43 17:41
11 Sun 05:47 07:52 11:48 13:56 15:43 17:41
12 Mon 05:48 07:53 11:48 13:56 15:43 17:41
13 Tue 05:49 07:54 11:49 13:56 15:43 17:42
14 Wed 05:50 07:55 11:49 13:57 15:43 17:42
15 Thu 05:50 07:56 11:50 13:57 15:43 17:42
16 Fri 05:51 07:57 11:50 13:57 15:43 17:42
17 Sat 05:52 07:57 11:51 13:57 15:44 17:43
18 Sun 05:52 07:58 11:51 13:58 15:44 17:43
19 Mon 05:53 07:59 11:52 13:58 15:44 17:43
20 Tue 05:54 07:59 11:52 13:58 15:45 17:44
21 Wed 05:54 08:00 11:53 13:59 15:45 17:44
22 Thu 05:55 08:00 11:53 13:59 15:46 17:45
23 Fri 05:55 08:01 11:54 14:00 15:46 17:45
24 Sat 05:55 08:01 11:54 14:01 15:47 17:46
25 Sun 05:56 08:01 11:55 14:01 15:48 17:47
26 Mon 05:56 08:02 11:55 14:02 15:49 17:47
27 Tue 05:56 08:02 11:56 14:03 15:49 17:48
28 Wed 05:57 08:02 11:56 14:04 15:50 17:49
29 Thu 05:57 08:02 11:57 14:04 15:51 17:50
30 Fri 05:57 08:02 11:57 14:05 15:52 17:50
31 Sat 05:57 08:02 11:57 14:06 15:53 17:51

There are Mosques in Sadzia:

Mosque Address