Ramadan Prayer Times For Idanha (Portugal)


Idanha, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
27 Sat 04:24 06:16 13:34 18:41 20:53 22:38
28 Sun 04:23 06:16 13:34 18:41 20:53 22:39
29 Mon 04:22 06:15 13:35 18:42 20:54 22:40
30 Tue 04:21 06:15 13:35 18:42 20:55 22:41
31 Wed 04:20 06:14 13:35 18:42 20:56 22:42
1 Thu 04:19 06:14 13:35 18:43 20:56 22:43
2 Fri 04:19 06:14 13:35 18:43 20:57 22:44
3 Sat 04:18 06:13 13:35 18:44 20:58 22:45
4 Sun 04:17 06:13 13:35 18:44 20:58 22:46
5 Mon 04:17 06:13 13:36 18:44 20:59 22:47
6 Tue 04:16 06:12 13:36 18:45 20:59 22:48
7 Wed 04:16 06:12 13:36 18:45 21:00 22:49
8 Thu 04:15 06:12 13:36 18:46 21:01 22:49
9 Fri 04:15 06:12 13:36 18:46 21:01 22:50
10 Sat 04:14 06:12 13:37 18:46 21:02 22:51
11 Sun 04:14 06:12 13:37 18:47 21:02 22:52
12 Mon 04:14 06:12 13:37 18:47 21:03 22:52
13 Tue 04:14 06:12 13:37 18:47 21:03 22:53
14 Wed 04:13 06:12 13:37 18:48 21:03 22:53
15 Thu 04:13 06:12 13:38 18:48 21:04 22:54
16 Fri 04:13 06:12 13:38 18:48 21:04 22:54
17 Sat 04:13 06:12 13:38 18:48 21:04 22:55
18 Sun 04:13 06:12 13:38 18:49 21:05 22:55
19 Mon 04:13 06:12 13:39 18:49 21:05 22:55
20 Tue 04:14 06:12 13:39 18:49 21:05 22:56
21 Wed 04:14 06:12 13:39 18:49 21:06 22:56
22 Thu 04:14 06:13 13:39 18:50 21:06 22:56
23 Fri 04:14 06:13 13:39 18:50 21:06 22:56
24 Sat 04:15 06:13 13:40 18:50 21:06 22:56
25 Sun 04:15 06:13 13:40 18:50 21:06 22:56