Ramadan Prayer Times For Newport (Australia)


Newport, Australia
None
Muslim World League, Shafi
27 May 2017 - 25 June 2017
No Day Suhur
Fajr
Sunrise Zohar Asr Iftar
Magrib
Isha
27 Sat 05:51 07:23 12:18 14:53 17:12 18:39
28 Sun 05:51 07:24 12:18 14:53 17:11 18:39
29 Mon 05:52 07:25 12:18 14:52 17:11 18:38
30 Tue 05:52 07:25 12:18 14:52 17:10 18:38
31 Wed 05:53 07:26 12:18 14:52 17:10 18:38
1 Thu 05:53 07:27 12:18 14:51 17:10 18:38
2 Fri 05:54 07:27 12:18 14:51 17:09 18:37
3 Sat 05:55 07:28 12:19 14:51 17:09 18:37
4 Sun 05:55 07:29 12:19 14:51 17:09 18:37
5 Mon 05:56 07:29 12:19 14:50 17:08 18:37
6 Tue 05:56 07:30 12:19 14:50 17:08 18:37
7 Wed 05:57 07:30 12:19 14:50 17:08 18:37
8 Thu 05:57 07:31 12:19 14:50 17:08 18:37
9 Fri 05:57 07:31 12:20 14:50 17:08 18:36
10 Sat 05:58 07:32 12:20 14:50 17:08 18:36
11 Sun 05:58 07:32 12:20 14:50 17:08 18:36
12 Mon 05:59 07:33 12:20 14:50 17:08 18:36
13 Tue 05:59 07:33 12:20 14:50 17:08 18:37
14 Wed 05:59 07:34 12:21 14:50 17:08 18:37
15 Thu 06:00 07:34 12:21 14:50 17:08 18:37
16 Fri 06:00 07:35 12:21 14:50 17:08 18:37
17 Sat 06:00 07:35 12:21 14:50 17:08 18:37
18 Sun 06:01 07:35 12:22 14:50 17:08 18:37
19 Mon 06:01 07:35 12:22 14:50 17:08 18:37
20 Tue 06:01 07:36 12:22 14:51 17:08 18:37
21 Wed 06:02 07:36 12:22 14:51 17:08 18:38
22 Thu 06:02 07:36 12:22 14:51 17:09 18:38
23 Fri 06:02 07:36 12:23 14:51 17:09 18:38
24 Sat 06:02 07:37 12:23 14:52 17:09 18:38
25 Sun 06:02 07:37 12:23 14:52 17:10 18:39

There are mosques in Australia, Newport:
Found mosques containing

Mosque Address