Ramadan Prayer Times For Zambujeira dos Carros (Portugal)Zambujeira dos Carros, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
06 June 2016 - 05 July 2016
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 04:12 06:10 13:36 18:46 21:01 22:51
7 Tue 04:12 06:10 13:36 18:46 21:01 22:52
8 Wed 04:11 06:10 13:36 18:46 21:02 22:52
9 Thu 04:11 06:10 13:36 18:47 21:02 22:53
10 Fri 04:11 06:10 13:36 18:47 21:03 22:54
11 Sat 04:10 06:10 13:37 18:47 21:03 22:55
12 Sun 04:10 06:10 13:37 18:48 21:04 22:55
13 Mon 04:10 06:10 13:37 18:48 21:04 22:56
14 Tue 04:10 06:10 13:37 18:48 21:05 22:56
15 Wed 04:10 06:10 13:37 18:49 21:05 22:57
16 Thu 04:09 06:10 13:38 18:49 21:05 22:57
17 Fri 04:09 06:10 13:38 18:49 21:06 22:58
18 Sat 04:10 06:10 13:38 18:49 21:06 22:58
19 Sun 04:10 06:10 13:38 18:50 21:06 22:58
20 Mon 04:10 06:10 13:38 18:50 21:07 22:59
21 Tue 04:10 06:10 13:39 18:50 21:07 22:59
22 Wed 04:10 06:11 13:39 18:50 21:07 22:59
23 Thu 04:11 06:11 13:39 18:51 21:07 22:59
24 Fri 04:11 06:11 13:39 18:51 21:07 22:59
25 Sat 04:11 06:12 13:40 18:51 21:07 22:59
26 Sun 04:12 06:12 13:40 18:51 21:07 22:59
27 Mon 04:12 06:12 13:40 18:51 21:07 22:59
28 Tue 04:13 06:13 13:40 18:51 21:07 22:59
29 Wed 04:13 06:13 13:40 18:51 21:07 22:59
30 Thu 04:14 06:14 13:41 18:51 21:07 22:58
1 Fri 04:15 06:14 13:41 18:51 21:07 22:58
2 Sat 04:15 06:15 13:41 18:51 21:07 22:58
3 Sun 04:16 06:15 13:41 18:51 21:07 22:57
4 Mon 04:17 06:16 13:41 18:51 21:07 22:57
5 Tue 04:18 06:16 13:41 18:51 21:06 22:56