Ramadan Prayer Times For Vila Velha de Rodao (Portugal)Vila Velha de Rodao, Portugal
Monday, June 6, 2016 - Tuesday, July 5, 2016
Angle Based Rule, Muslim World League, Hanafi
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 04:04 06:03 13:29 18:40 20:56 22:47
7 Tue 04:03 06:03 13:30 18:41 20:56 22:48
8 Wed 04:03 06:03 13:30 18:41 20:57 22:49
9 Thu 04:02 06:03 13:30 18:41 20:58 22:50
10 Fri 04:02 06:03 13:30 18:42 20:58 22:50
11 Sat 04:02 06:02 13:30 18:42 20:59 22:51
12 Sun 04:01 06:02 13:31 18:42 20:59 22:52
13 Mon 04:01 06:02 13:31 18:43 20:59 22:52
14 Tue 04:01 06:02 13:31 18:43 21:00 22:53
15 Wed 04:01 06:02 13:31 18:43 21:00 22:53
16 Thu 04:01 06:02 13:32 18:44 21:01 22:54
17 Fri 04:01 06:03 13:32 18:44 21:01 22:54
18 Sat 04:01 06:03 13:32 18:44 21:01 22:54
19 Sun 04:01 06:03 13:32 18:44 21:02 22:55
20 Mon 04:01 06:03 13:32 18:45 21:02 22:55
21 Tue 04:01 06:03 13:33 18:45 21:02 22:55
22 Wed 04:01 06:03 13:33 18:45 21:02 22:55
23 Thu 04:02 06:04 13:33 18:45 21:02 22:55
24 Fri 04:02 06:04 13:33 18:45 21:02 22:56
25 Sat 04:03 06:04 13:33 18:46 21:02 22:56
26 Sun 04:03 06:05 13:34 18:46 21:03 22:55
27 Mon 04:04 06:05 13:34 18:46 21:03 22:55
28 Tue 04:04 06:06 13:34 18:46 21:03 22:55
29 Wed 04:05 06:06 13:34 18:46 21:03 22:55
30 Thu 04:05 06:06 13:34 18:46 21:02 22:55
1 Fri 04:06 06:07 13:35 18:46 21:02 22:54
2 Sat 04:07 06:07 13:35 18:46 21:02 22:54
3 Sun 04:08 06:08 13:35 18:46 21:02 22:54
4 Mon 04:08 06:08 13:35 18:46 21:02 22:53
5 Tue 04:09 06:09 13:35 18:46 21:02 22:53