Ramadan Prayer Times For Vale de Moinhos (Portugal)Vale de Moinhos, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
06 June 2016 - 05 July 2016
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 04:21 06:13 13:33 18:40 20:53 22:38
7 Tue 04:21 06:13 13:33 18:40 20:54 22:39
8 Wed 04:20 06:13 13:33 18:40 20:54 22:39
9 Thu 04:20 06:13 13:34 18:41 20:55 22:40
10 Fri 04:20 06:13 13:34 18:41 20:55 22:41
11 Sat 04:19 06:13 13:34 18:41 20:56 22:41
12 Sun 04:19 06:13 13:34 18:42 20:56 22:42
13 Mon 04:19 06:13 13:34 18:42 20:56 22:42
14 Tue 04:19 06:13 13:35 18:42 20:57 22:43
15 Wed 04:19 06:13 13:35 18:43 20:57 22:43
16 Thu 04:19 06:13 13:35 18:43 20:58 22:44
17 Fri 04:19 06:13 13:35 18:43 20:58 22:44
18 Sat 04:19 06:13 13:36 18:43 20:58 22:45
19 Sun 04:19 06:13 13:36 18:44 20:58 22:45
20 Mon 04:19 06:13 13:36 18:44 20:59 22:45
21 Tue 04:19 06:14 13:36 18:44 20:59 22:45
22 Wed 04:19 06:14 13:36 18:44 20:59 22:45
23 Thu 04:20 06:14 13:37 18:45 20:59 22:46
24 Fri 04:20 06:14 13:37 18:45 20:59 22:46
25 Sat 04:21 06:15 13:37 18:45 20:59 22:46
26 Sun 04:21 06:15 13:37 18:45 20:59 22:46
27 Mon 04:21 06:15 13:37 18:45 21:00 22:46
28 Tue 04:22 06:16 13:38 18:45 21:00 22:45
29 Wed 04:22 06:16 13:38 18:45 20:59 22:45
30 Thu 04:23 06:17 13:38 18:45 20:59 22:45
1 Fri 04:24 06:17 13:38 18:46 20:59 22:45
2 Sat 04:24 06:18 13:38 18:46 20:59 22:44
3 Sun 04:25 06:18 13:39 18:46 20:59 22:44
4 Mon 04:26 06:19 13:39 18:46 20:59 22:44
5 Tue 04:27 06:19 13:39 18:46 20:59 22:43