Prayer Times For Santa Comba Dao (Portugal)Santa Comba Dao, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
01 December 2016 - 31 December 2016
No Day Fajr Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
1 Thu 06:00 07:37 12:22 15:26 17:07 18:38
2 Fri 06:01 07:38 12:22 15:26 17:06 18:38
3 Sat 06:01 07:39 12:23 15:26 17:06 18:38
4 Sun 06:02 07:39 12:23 15:26 17:06 18:38
5 Mon 06:03 07:40 12:23 15:25 17:06 18:38
6 Tue 06:04 07:41 12:24 15:25 17:06 18:38
7 Wed 06:05 07:42 12:24 15:25 17:06 18:38
8 Thu 06:05 07:43 12:25 15:25 17:06 18:38
9 Fri 06:06 07:44 12:25 15:25 17:06 18:38
10 Sat 06:07 07:45 12:26 15:26 17:06 18:38
11 Sun 06:08 07:46 12:26 15:26 17:06 18:39
12 Mon 06:08 07:46 12:26 15:26 17:06 18:39
13 Tue 06:09 07:47 12:27 15:26 17:07 18:39
14 Wed 06:10 07:48 12:27 15:26 17:07 18:39
15 Thu 06:10 07:49 12:28 15:27 17:07 18:40
16 Fri 06:11 07:49 12:28 15:27 17:07 18:40
17 Sat 06:12 07:50 12:29 15:27 17:08 18:41
18 Sun 06:12 07:51 12:29 15:28 17:08 18:41
19 Mon 06:13 07:51 12:30 15:28 17:09 18:41
20 Tue 06:13 07:52 12:30 15:28 17:09 18:42
21 Wed 06:14 07:52 12:31 15:29 17:09 18:42
22 Thu 06:14 07:53 12:31 15:29 17:10 18:43
23 Fri 06:15 07:53 12:32 15:30 17:11 18:43
24 Sat 06:15 07:54 12:32 15:31 17:11 18:44
25 Sun 06:16 07:54 12:33 15:31 17:12 18:45
26 Mon 06:16 07:54 12:33 15:32 17:12 18:45
27 Tue 06:16 07:55 12:34 15:32 17:13 18:46
28 Wed 06:17 07:55 12:34 15:33 17:14 18:46
29 Thu 06:17 07:55 12:35 15:34 17:15 18:47
30 Fri 06:17 07:55 12:35 15:35 17:15 18:48
31 Sat 06:18 07:56 12:36 15:35 17:16 18:49

There are Mosques in Santa Comba Dao:

Mosque Address