Ramadan Prayer Times For Ribeiro do Soutelinho (Portugal)Ribeiro do Soutelinho, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
06 June 2016 - 05 July 2016
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 04:03 06:04 13:31 18:42 20:59 22:51
7 Tue 04:03 06:04 13:31 18:43 20:59 22:52
8 Wed 04:02 06:03 13:31 18:43 21:00 22:53
9 Thu 04:02 06:03 13:32 18:44 21:00 22:53
10 Fri 04:01 06:03 13:32 18:44 21:01 22:54
11 Sat 04:01 06:03 13:32 18:44 21:01 22:55
12 Sun 04:01 06:03 13:32 18:45 21:02 22:55
13 Mon 04:00 06:03 13:32 18:45 21:02 22:56
14 Tue 04:00 06:03 13:33 18:45 21:03 22:57
15 Wed 04:00 06:03 13:33 18:46 21:03 22:57
16 Thu 04:00 06:03 13:33 18:46 21:03 22:57
17 Fri 04:00 06:03 13:33 18:46 21:04 22:58
18 Sat 04:00 06:03 13:34 18:46 21:04 22:58
19 Sun 04:00 06:03 13:34 18:47 21:04 22:59
20 Mon 04:00 06:04 13:34 18:47 21:04 22:59
21 Tue 04:01 06:04 13:34 18:47 21:05 22:59
22 Wed 04:01 06:04 13:34 18:47 21:05 22:59
23 Thu 04:01 06:04 13:35 18:47 21:05 22:59
24 Fri 04:01 06:05 13:35 18:48 21:05 22:59
25 Sat 04:02 06:05 13:35 18:48 21:05 22:59
26 Sun 04:02 06:05 13:35 18:48 21:05 22:59
27 Mon 04:03 06:06 13:35 18:48 21:05 22:59
28 Tue 04:03 06:06 13:36 18:48 21:05 22:59
29 Wed 04:04 06:07 13:36 18:48 21:05 22:59
30 Thu 04:05 06:07 13:36 18:48 21:05 22:58
1 Fri 04:05 06:07 13:36 18:48 21:05 22:58
2 Sat 04:06 06:08 13:36 18:48 21:05 22:58
3 Sun 04:07 06:09 13:37 18:48 21:05 22:57
4 Mon 04:08 06:09 13:37 18:48 21:04 22:57
5 Tue 04:09 06:10 13:37 18:48 21:04 22:56