Ramadan Prayer Times For Falgueroso do Maio (Portugal)Falgueroso do Maio, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
06 June 2016 - 05 July 2016
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 04:01 06:03 13:31 18:44 21:00 22:54
7 Tue 04:00 06:03 13:32 18:44 21:01 22:55
8 Wed 04:00 06:03 13:32 18:44 21:01 22:56
9 Thu 03:59 06:02 13:32 18:45 21:02 22:56
10 Fri 03:59 06:02 13:32 18:45 21:02 22:57
11 Sat 03:58 06:02 13:32 18:45 21:03 22:58
12 Sun 03:58 06:02 13:33 18:46 21:03 22:58
13 Mon 03:58 06:02 13:33 18:46 21:04 22:59
14 Tue 03:58 06:02 13:33 18:46 21:04 23:00
15 Wed 03:58 06:02 13:33 18:47 21:05 23:00
16 Thu 03:57 06:02 13:34 18:47 21:05 23:01
17 Fri 03:57 06:02 13:34 18:47 21:05 23:01
18 Sat 03:57 06:02 13:34 18:48 21:06 23:01
19 Sun 03:58 06:03 13:34 18:48 21:06 23:02
20 Mon 03:58 06:03 13:34 18:48 21:06 23:02
21 Tue 03:58 06:03 13:35 18:48 21:06 23:02
22 Wed 03:58 06:03 13:35 18:48 21:06 23:02
23 Thu 03:59 06:03 13:35 18:49 21:07 23:02
24 Fri 03:59 06:04 13:35 18:49 21:07 23:02
25 Sat 03:59 06:04 13:35 18:49 21:07 23:02
26 Sun 04:00 06:04 13:36 18:49 21:07 23:02
27 Mon 04:00 06:05 13:36 18:49 21:07 23:02
28 Tue 04:01 06:05 13:36 18:49 21:07 23:02
29 Wed 04:02 06:06 13:36 18:49 21:07 23:02
30 Thu 04:02 06:06 13:36 18:49 21:07 23:02
1 Fri 04:03 06:07 13:37 18:49 21:07 23:01
2 Sat 04:04 06:07 13:37 18:49 21:06 23:01
3 Sun 04:05 06:08 13:37 18:49 21:06 23:00
4 Mon 04:05 06:08 13:37 18:49 21:06 23:00
5 Tue 04:06 06:09 13:37 18:49 21:06 22:59