Ramadan Prayer Times For Coina a Velha (Portugal)Coina a Velha, Portugal
Monday, June 6, 2016 - Tuesday, July 5, 2016
Angle Based Rule, Muslim World League, Hanafi
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 04:17 06:12 13:35 18:43 20:58 22:45
7 Tue 04:16 06:12 13:35 18:44 20:58 22:46
8 Wed 04:16 06:12 13:35 18:44 20:59 22:47
9 Thu 04:15 06:12 13:35 18:45 20:59 22:48
10 Fri 04:15 06:12 13:36 18:45 21:00 22:48
11 Sat 04:15 06:11 13:36 18:45 21:00 22:49
12 Sun 04:15 06:11 13:36 18:46 21:01 22:50
13 Mon 04:14 06:11 13:36 18:46 21:01 22:50
14 Tue 04:14 06:11 13:37 18:46 21:02 22:51
15 Wed 04:14 06:11 13:37 18:46 21:02 22:51
16 Thu 04:14 06:12 13:37 18:47 21:02 22:52
17 Fri 04:14 06:12 13:37 18:47 21:03 22:52
18 Sat 04:14 06:12 13:37 18:47 21:03 22:52
19 Sun 04:14 06:12 13:38 18:48 21:03 22:53
20 Mon 04:14 06:12 13:38 18:48 21:04 22:53
21 Tue 04:15 06:12 13:38 18:48 21:04 22:53
22 Wed 04:15 06:13 13:38 18:48 21:04 22:53
23 Thu 04:15 06:13 13:38 18:48 21:04 22:53
24 Fri 04:16 06:13 13:39 18:49 21:04 22:53
25 Sat 04:16 06:13 13:39 18:49 21:04 22:53
26 Sun 04:16 06:14 13:39 18:49 21:04 22:53
27 Mon 04:17 06:14 13:39 18:49 21:04 22:53
28 Tue 04:17 06:15 13:40 18:49 21:04 22:53
29 Wed 04:18 06:15 13:40 18:49 21:04 22:53
30 Thu 04:19 06:15 13:40 18:49 21:04 22:53
1 Fri 04:19 06:16 13:40 18:49 21:04 22:52
2 Sat 04:20 06:16 13:40 18:49 21:04 22:52
3 Sun 04:21 06:17 13:40 18:49 21:04 22:52
4 Mon 04:22 06:17 13:41 18:49 21:04 22:51
5 Tue 04:22 06:18 13:41 18:49 21:03 22:51