Ramadan Prayer Times For Chipar de Cima (Portugal)



Chipar de Cima, Portugal
Monday, June 6, 2016 - Tuesday, July 5, 2016
Angle Based Rule, Muslim World League, Hanafi
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 04:02 06:04 13:33 18:45 21:02 22:56
7 Tue 04:01 06:04 13:33 18:46 21:03 22:57
8 Wed 04:01 06:04 13:33 18:46 21:03 22:58
9 Thu 04:00 06:04 13:34 18:46 21:04 22:58
10 Fri 04:00 06:04 13:34 18:47 21:04 22:59
11 Sat 04:00 06:04 13:34 18:47 21:05 23:00
12 Sun 03:59 06:03 13:34 18:47 21:05 23:00
13 Mon 03:59 06:03 13:34 18:48 21:06 23:01
14 Tue 03:59 06:03 13:35 18:48 21:06 23:02
15 Wed 03:59 06:03 13:35 18:48 21:06 23:02
16 Thu 03:59 06:04 13:35 18:49 21:07 23:03
17 Fri 03:59 06:04 13:35 18:49 21:07 23:03
18 Sat 03:59 06:04 13:36 18:49 21:07 23:03
19 Sun 03:59 06:04 13:36 18:49 21:08 23:04
20 Mon 03:59 06:04 13:36 18:50 21:08 23:04
21 Tue 03:59 06:04 13:36 18:50 21:08 23:04
22 Wed 03:59 06:05 13:36 18:50 21:08 23:04
23 Thu 04:00 06:05 13:37 18:50 21:08 23:04
24 Fri 04:00 06:05 13:37 18:50 21:08 23:04
25 Sat 04:00 06:05 13:37 18:51 21:09 23:04
26 Sun 04:01 06:06 13:37 18:51 21:09 23:04
27 Mon 04:01 06:06 13:37 18:51 21:09 23:04
28 Tue 04:02 06:07 13:38 18:51 21:09 23:04
29 Wed 04:03 06:07 13:38 18:51 21:09 23:04
30 Thu 04:03 06:07 13:38 18:51 21:08 23:04
1 Fri 04:04 06:08 13:38 18:51 21:08 23:03
2 Sat 04:05 06:08 13:38 18:51 21:08 23:03
3 Sun 04:06 06:09 13:39 18:51 21:08 23:02
4 Mon 04:07 06:10 13:39 18:51 21:08 23:02
5 Tue 04:07 06:10 13:39 18:51 21:08 23:01