Ramadan Prayer Times For Casais do Porto da Oliveira (Portugal)Casais do Porto da Oliveira, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
06 June 2016 - 05 July 2016
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 04:11 06:09 13:34 18:44 20:59 22:49
7 Tue 04:10 06:09 13:34 18:44 21:00 22:50
8 Wed 04:10 06:08 13:34 18:45 21:00 22:51
9 Thu 04:09 06:08 13:35 18:45 21:01 22:52
10 Fri 04:09 06:08 13:35 18:46 21:02 22:53
11 Sat 04:09 06:08 13:35 18:46 21:02 22:53
12 Sun 04:08 06:08 13:35 18:46 21:02 22:54
13 Mon 04:08 06:08 13:35 18:47 21:03 22:54
14 Tue 04:08 06:08 13:36 18:47 21:03 22:55
15 Wed 04:08 06:08 13:36 18:47 21:04 22:55
16 Thu 04:08 06:08 13:36 18:47 21:04 22:56
17 Fri 04:08 06:08 13:36 18:48 21:04 22:56
18 Sat 04:08 06:08 13:36 18:48 21:05 22:57
19 Sun 04:08 06:09 13:37 18:48 21:05 22:57
20 Mon 04:08 06:09 13:37 18:48 21:05 22:57
21 Tue 04:08 06:09 13:37 18:49 21:05 22:57
22 Wed 04:09 06:09 13:37 18:49 21:06 22:58
23 Thu 04:09 06:09 13:38 18:49 21:06 22:58
24 Fri 04:09 06:10 13:38 18:49 21:06 22:58
25 Sat 04:10 06:10 13:38 18:49 21:06 22:58
26 Sun 04:10 06:10 13:38 18:50 21:06 22:58
27 Mon 04:11 06:11 13:38 18:50 21:06 22:58
28 Tue 04:11 06:11 13:39 18:50 21:06 22:57
29 Wed 04:12 06:12 13:39 18:50 21:06 22:57
30 Thu 04:12 06:12 13:39 18:50 21:06 22:57
1 Fri 04:13 06:13 13:39 18:50 21:06 22:57
2 Sat 04:14 06:13 13:39 18:50 21:06 22:56
3 Sun 04:15 06:14 13:40 18:50 21:05 22:56
4 Mon 04:15 06:14 13:40 18:50 21:05 22:55
5 Tue 04:16 06:15 13:40 18:50 21:05 22:55