Prayer Times For Casa do Cordeiro (Portugal)Casa do Cordeiro, Portugal
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
01 December 2016 - 31 December 2016
No Day Fajr Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
1 Thu 06:03 07:38 12:27 15:36 17:16 18:45
2 Fri 06:04 07:39 12:27 15:36 17:15 18:45
3 Sat 06:05 07:40 12:28 15:36 17:15 18:45
4 Sun 06:05 07:40 12:28 15:35 17:15 18:45
5 Mon 06:06 07:41 12:28 15:35 17:15 18:45
6 Tue 06:07 07:42 12:29 15:35 17:15 18:45
7 Wed 06:08 07:43 12:29 15:35 17:15 18:45
8 Thu 06:09 07:44 12:30 15:35 17:15 18:45
9 Fri 06:09 07:45 12:30 15:35 17:15 18:45
10 Sat 06:10 07:46 12:31 15:35 17:15 18:46
11 Sun 06:11 07:46 12:31 15:36 17:16 18:46
12 Mon 06:11 07:47 12:32 15:36 17:16 18:46
13 Tue 06:12 07:48 12:32 15:36 17:16 18:46
14 Wed 06:13 07:49 12:32 15:36 17:16 18:47
15 Thu 06:13 07:49 12:33 15:37 17:16 18:47
16 Fri 06:14 07:50 12:33 15:37 17:17 18:47
17 Sat 06:15 07:51 12:34 15:37 17:17 18:48
18 Sun 06:15 07:51 12:34 15:38 17:18 18:48
19 Mon 06:16 07:52 12:35 15:38 17:18 18:49
20 Tue 06:16 07:52 12:35 15:38 17:18 18:49
21 Wed 06:17 07:53 12:36 15:39 17:19 18:50
22 Thu 06:17 07:53 12:36 15:39 17:19 18:50
23 Fri 06:18 07:54 12:37 15:40 17:20 18:51
24 Sat 06:18 07:54 12:37 15:41 17:21 18:51
25 Sun 06:19 07:55 12:38 15:41 17:21 18:52
26 Mon 06:19 07:55 12:38 15:42 17:22 18:52
27 Tue 06:19 07:55 12:39 15:43 17:23 18:53
28 Wed 06:20 07:56 12:39 15:43 17:23 18:54
29 Thu 06:20 07:56 12:40 15:44 17:24 18:54
30 Fri 06:20 07:56 12:40 15:45 17:25 18:55
31 Sat 06:21 07:56 12:41 15:45 17:25 18:56

There are Mosques in Casa do Cordeiro:

Mosque Address