Ramadan Prayer Times For Arneiro de Fora (Portugal)Arneiro de Fora, Portugal
Monday, June 6, 2016 - Tuesday, July 5, 2016
Angle Based Rule, Muslim World League, Hanafi
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 04:04 06:06 13:34 18:46 21:02 22:55
7 Tue 04:04 06:06 13:34 18:46 21:03 22:56
8 Wed 04:03 06:05 13:34 18:46 21:03 22:57
9 Thu 04:03 06:05 13:34 18:47 21:04 22:57
10 Fri 04:02 06:05 13:35 18:47 21:04 22:58
11 Sat 04:02 06:05 13:35 18:47 21:05 22:59
12 Sun 04:02 06:05 13:35 18:48 21:05 23:00
13 Mon 04:02 06:05 13:35 18:48 21:06 23:00
14 Tue 04:01 06:05 13:35 18:48 21:06 23:01
15 Wed 04:01 06:05 13:36 18:49 21:06 23:01
16 Thu 04:01 06:05 13:36 18:49 21:07 23:02
17 Fri 04:01 06:05 13:36 18:49 21:07 23:02
18 Sat 04:01 06:05 13:36 18:50 21:07 23:02
19 Sun 04:01 06:05 13:36 18:50 21:08 23:03
20 Mon 04:01 06:06 13:37 18:50 21:08 23:03
21 Tue 04:02 06:06 13:37 18:50 21:08 23:03
22 Wed 04:02 06:06 13:37 18:50 21:08 23:03
23 Thu 04:02 06:06 13:37 18:51 21:08 23:03
24 Fri 04:03 06:07 13:38 18:51 21:08 23:04
25 Sat 04:03 06:07 13:38 18:51 21:09 23:03
26 Sun 04:03 06:07 13:38 18:51 21:09 23:03
27 Mon 04:04 06:08 13:38 18:51 21:09 23:03
28 Tue 04:05 06:08 13:38 18:51 21:09 23:03
29 Wed 04:05 06:09 13:39 18:51 21:09 23:03
30 Thu 04:06 06:09 13:39 18:51 21:08 23:03
1 Fri 04:07 06:09 13:39 18:51 21:08 23:02
2 Sat 04:07 06:10 13:39 18:51 21:08 23:02
3 Sun 04:08 06:11 13:39 18:51 21:08 23:01
4 Mon 04:09 06:11 13:40 18:51 21:08 23:01
5 Tue 04:10 06:12 13:40 18:51 21:08 23:00