Ramadan Prayer Times For Zukowka (Poland)Zukowka, Poland
Monday, June 6, 2016 - Tuesday, July 5, 2016
Angle Based Rule, Muslim World League, Hanafi
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 02:05 04:19 12:36 18:13 20:54 23:00
7 Tue 02:05 04:18 12:36 18:13 20:55 23:01
8 Wed 02:05 04:18 12:37 18:14 20:56 23:01
9 Thu 02:05 04:17 12:37 18:14 20:57 23:01
10 Fri 02:05 04:17 12:37 18:15 20:57 23:02
11 Sat 02:05 04:17 12:37 18:15 20:58 23:02
12 Sun 02:05 04:16 12:37 18:16 20:59 23:03
13 Mon 02:05 04:16 12:38 18:16 20:59 23:03
14 Tue 02:05 04:16 12:38 18:16 21:00 23:03
15 Wed 02:05 04:16 12:38 18:17 21:00 23:04
16 Thu 02:05 04:16 12:38 18:17 21:01 23:04
17 Fri 02:05 04:16 12:39 18:18 21:01 23:04
18 Sat 02:06 04:16 12:39 18:18 21:02 23:05
19 Sun 02:06 04:16 12:39 18:18 21:02 23:05
20 Mon 02:06 04:16 12:39 18:18 21:02 23:05
21 Tue 02:06 04:16 12:39 18:19 21:02 23:05
22 Wed 02:06 04:17 12:40 18:19 21:03 23:06
23 Thu 02:07 04:17 12:40 18:19 21:03 23:06
24 Fri 02:07 04:17 12:40 18:19 21:03 23:06
25 Sat 02:07 04:18 12:40 18:19 21:03 23:06
26 Sun 02:07 04:18 12:40 18:19 21:03 23:06
27 Mon 02:08 04:19 12:41 18:19 21:03 23:06
28 Tue 02:08 04:19 12:41 18:19 21:02 23:06
29 Wed 02:08 04:20 12:41 18:19 21:02 23:06
30 Thu 02:09 04:20 12:41 18:19 21:02 23:06
1 Fri 02:09 04:21 12:41 18:19 21:01 23:06
2 Sat 02:10 04:22 12:42 18:19 21:01 23:06
3 Sun 02:10 04:23 12:42 18:19 21:01 23:06
4 Mon 02:10 04:23 12:42 18:19 21:00 23:06
5 Tue 02:11 04:24 12:42 18:19 21:00 23:06