Ramadan Prayer Times For Wola Przedborska (Poland)Wola Przedborska, Poland
Monday, June 6, 2016 - Tuesday, July 5, 2016
Angle Based Rule, Muslim World League, Hanafi
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 02:11 04:28 12:39 18:13 20:51 23:01
7 Tue 02:11 04:27 12:39 18:14 20:52 23:01
8 Wed 02:11 04:27 12:40 18:14 20:53 23:02
9 Thu 02:11 04:26 12:40 18:15 20:54 23:02
10 Fri 02:11 04:26 12:40 18:15 20:54 23:02
11 Sat 02:11 04:26 12:40 18:16 20:55 23:03
12 Sun 02:11 04:25 12:40 18:16 20:56 23:03
13 Mon 02:11 04:25 12:41 18:17 20:56 23:04
14 Tue 02:11 04:25 12:41 18:17 20:57 23:04
15 Wed 02:11 04:25 12:41 18:17 20:57 23:04
16 Thu 02:11 04:25 12:41 18:18 20:58 23:05
17 Fri 02:11 04:25 12:42 18:18 20:58 23:05
18 Sat 02:11 04:25 12:42 18:18 20:59 23:05
19 Sun 02:11 04:25 12:42 18:19 20:59 23:05
20 Mon 02:11 04:25 12:42 18:19 20:59 23:06
21 Tue 02:12 04:25 12:42 18:19 20:59 23:06
22 Wed 02:12 04:26 12:43 18:19 20:59 23:06
23 Thu 02:12 04:26 12:43 18:19 21:00 23:06
24 Fri 02:12 04:26 12:43 18:19 21:00 23:06
25 Sat 02:13 04:27 12:43 18:20 21:00 23:06
26 Sun 02:13 04:27 12:43 18:20 21:00 23:06
27 Mon 02:13 04:28 12:44 18:20 21:00 23:07
28 Tue 02:14 04:28 12:44 18:20 20:59 23:07
29 Wed 02:14 04:29 12:44 18:20 20:59 23:07
30 Thu 02:14 04:29 12:44 18:20 20:59 23:07
1 Fri 02:15 04:30 12:44 18:20 20:59 23:07
2 Sat 02:15 04:31 12:45 18:20 20:58 23:06
3 Sun 02:15 04:32 12:45 18:19 20:58 23:06
4 Mon 02:16 04:32 12:45 18:19 20:57 23:06
5 Tue 02:16 04:33 12:45 18:19 20:57 23:06