Ramadan Prayer Times For Wielkie Walichnowy (Poland)Wielkie Walichnowy, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
06 June 2016 - 05 July 2016
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 02:08 04:16 12:43 18:24 21:11 23:12
7 Tue 02:08 04:15 12:44 18:24 21:12 23:12
8 Wed 02:08 04:15 12:44 18:25 21:13 23:13
9 Thu 02:08 04:14 12:44 18:26 21:14 23:13
10 Fri 02:08 04:14 12:44 18:26 21:15 23:14
11 Sat 02:08 04:13 12:44 18:27 21:16 23:14
12 Sun 02:08 04:13 12:45 18:27 21:16 23:14
13 Mon 02:08 04:13 12:45 18:27 21:17 23:15
14 Tue 02:08 04:12 12:45 18:28 21:18 23:15
15 Wed 02:08 04:12 12:45 18:28 21:18 23:16
16 Thu 02:08 04:12 12:45 18:29 21:19 23:16
17 Fri 02:08 04:12 12:46 18:29 21:19 23:16
18 Sat 02:08 04:12 12:46 18:29 21:20 23:16
19 Sun 02:09 04:12 12:46 18:29 21:20 23:17
20 Mon 02:09 04:12 12:46 18:30 21:20 23:17
21 Tue 02:09 04:13 12:46 18:30 21:20 23:17
22 Wed 02:09 04:13 12:47 18:30 21:20 23:17
23 Thu 02:09 04:13 12:47 18:30 21:21 23:17
24 Fri 02:10 04:14 12:47 18:30 21:21 23:18
25 Sat 02:10 04:14 12:47 18:31 21:21 23:18
26 Sun 02:10 04:15 12:48 18:31 21:20 23:18
27 Mon 02:11 04:15 12:48 18:31 21:20 23:18
28 Tue 02:11 04:16 12:48 18:31 21:20 23:18
29 Wed 02:11 04:16 12:48 18:31 21:20 23:18
30 Thu 02:12 04:17 12:48 18:31 21:19 23:18
1 Fri 02:12 04:18 12:49 18:30 21:19 23:18
2 Sat 02:13 04:19 12:49 18:30 21:19 23:18
3 Sun 02:13 04:19 12:49 18:30 21:18 23:17
4 Mon 02:13 04:20 12:49 18:30 21:18 23:17
5 Tue 02:14 04:21 12:49 18:30 21:17 23:17