Ramadan Prayer Times For Tansk Kiernozy (Poland)Tansk Kiernozy, Poland
Monday, June 6, 2016 - Tuesday, July 5, 2016
Angle Based Rule, Muslim World League, Hanafi
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 02:03 04:13 12:36 18:15 21:00 23:03
7 Tue 02:03 04:13 12:36 18:16 21:01 23:03
8 Wed 02:03 04:12 12:37 18:16 21:02 23:04
9 Thu 02:03 04:12 12:37 18:17 21:03 23:04
10 Fri 02:03 04:11 12:37 18:17 21:03 23:05
11 Sat 02:03 04:11 12:37 18:18 21:04 23:05
12 Sun 02:03 04:10 12:37 18:18 21:05 23:05
13 Mon 02:03 04:10 12:38 18:19 21:05 23:06
14 Tue 02:03 04:10 12:38 18:19 21:06 23:06
15 Wed 02:03 04:10 12:38 18:19 21:06 23:06
16 Thu 02:03 04:10 12:38 18:20 21:07 23:07
17 Fri 02:03 04:10 12:39 18:20 21:07 23:07
18 Sat 02:03 04:10 12:39 18:20 21:08 23:07
19 Sun 02:03 04:10 12:39 18:21 21:08 23:08
20 Mon 02:04 04:10 12:39 18:21 21:08 23:08
21 Tue 02:04 04:10 12:39 18:21 21:08 23:08
22 Wed 02:04 04:11 12:40 18:21 21:09 23:08
23 Thu 02:04 04:11 12:40 18:21 21:09 23:08
24 Fri 02:05 04:11 12:40 18:22 21:09 23:08
25 Sat 02:05 04:12 12:40 18:22 21:09 23:09
26 Sun 02:05 04:12 12:40 18:22 21:09 23:09
27 Mon 02:05 04:13 12:41 18:22 21:09 23:09
28 Tue 02:06 04:13 12:41 18:22 21:08 23:09
29 Wed 02:06 04:14 12:41 18:22 21:08 23:09
30 Thu 02:07 04:15 12:41 18:22 21:08 23:09
1 Fri 02:07 04:15 12:41 18:22 21:07 23:09
2 Sat 02:07 04:16 12:42 18:21 21:07 23:09
3 Sun 02:08 04:17 12:42 18:21 21:07 23:08
4 Mon 02:08 04:18 12:42 18:21 21:06 23:08
5 Tue 02:09 04:19 12:42 18:21 21:05 23:08