Prayer Times For Stara Morawa (Poland)Stara Morawa, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
01 December 2016 - 31 December 2016
No Day Fajr Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
1 Thu 05:33 07:31 11:42 14:06 15:52 17:44
2 Fri 05:34 07:32 11:42 14:06 15:52 17:43
3 Sat 05:35 07:33 11:42 14:05 15:51 17:43
4 Sun 05:36 07:34 11:43 14:05 15:51 17:43
5 Mon 05:37 07:36 11:43 14:04 15:50 17:43
6 Tue 05:38 07:37 11:44 14:04 15:50 17:43
7 Wed 05:39 07:38 11:44 14:04 15:50 17:42
8 Thu 05:40 07:39 11:45 14:04 15:50 17:42
9 Fri 05:41 07:40 11:45 14:04 15:49 17:42
10 Sat 05:42 07:41 11:45 14:04 15:49 17:42
11 Sun 05:43 07:42 11:46 14:03 15:49 17:42
12 Mon 05:43 07:43 11:46 14:04 15:49 17:43
13 Tue 05:44 07:44 11:47 14:04 15:49 17:43
14 Wed 05:45 07:45 11:47 14:04 15:49 17:43
15 Thu 05:46 07:46 11:48 14:04 15:50 17:43
16 Fri 05:46 07:47 11:48 14:04 15:50 17:44
17 Sat 05:47 07:47 11:49 14:04 15:50 17:44
18 Sun 05:48 07:48 11:49 14:05 15:50 17:44
19 Mon 05:48 07:49 11:50 14:05 15:51 17:45
20 Tue 05:49 07:49 11:50 14:05 15:51 17:45
21 Wed 05:49 07:50 11:51 14:06 15:52 17:46
22 Thu 05:50 07:50 11:51 14:06 15:52 17:46
23 Fri 05:50 07:51 11:52 14:07 15:53 17:47
24 Sat 05:51 07:51 11:52 14:08 15:53 17:47
25 Sun 05:51 07:51 11:53 14:08 15:54 17:48
26 Mon 05:51 07:52 11:53 14:09 15:55 17:49
27 Tue 05:52 07:52 11:54 14:10 15:56 17:49
28 Wed 05:52 07:52 11:54 14:11 15:56 17:50
29 Thu 05:52 07:52 11:55 14:11 15:57 17:51
30 Fri 05:52 07:52 11:55 14:12 15:58 17:52
31 Sat 05:52 07:52 11:56 14:13 15:59 17:52

There are Mosques in Stara Morawa:

Mosque Address