Ramadan Prayer Times For Slopsk (Poland)Slopsk, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
06 June 2016 - 05 July 2016
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 02:02 04:14 12:33 18:11 20:53 22:58
7 Tue 02:02 04:13 12:34 18:11 20:54 22:59
8 Wed 02:02 04:13 12:34 18:12 20:55 22:59
9 Thu 02:01 04:13 12:34 18:12 20:56 22:59
10 Fri 02:01 04:12 12:34 18:13 20:56 23:00
11 Sat 02:01 04:12 12:34 18:13 20:57 23:00
12 Sun 02:01 04:12 12:35 18:14 20:58 23:01
13 Mon 02:01 04:11 12:35 18:14 20:58 23:01
14 Tue 02:01 04:11 12:35 18:14 20:59 23:01
15 Wed 02:02 04:11 12:35 18:15 21:00 23:02
16 Thu 02:02 04:11 12:35 18:15 21:00 23:02
17 Fri 02:02 04:11 12:36 18:15 21:00 23:02
18 Sat 02:02 04:11 12:36 18:16 21:01 23:03
19 Sun 02:02 04:11 12:36 18:16 21:01 23:03
20 Mon 02:02 04:11 12:36 18:16 21:01 23:03
21 Tue 02:02 04:11 12:36 18:16 21:02 23:03
22 Wed 02:03 04:12 12:37 18:17 21:02 23:04
23 Thu 02:03 04:12 12:37 18:17 21:02 23:04
24 Fri 02:03 04:12 12:37 18:17 21:02 23:04
25 Sat 02:03 04:13 12:37 18:17 21:02 23:04
26 Sun 02:04 04:13 12:38 18:17 21:02 23:04
27 Mon 02:04 04:14 12:38 18:17 21:02 23:04
28 Tue 02:04 04:14 12:38 18:17 21:01 23:04
29 Wed 02:05 04:15 12:38 18:17 21:01 23:04
30 Thu 02:05 04:16 12:38 18:17 21:01 23:04
1 Fri 02:06 04:16 12:39 18:17 21:01 23:04
2 Sat 02:06 04:17 12:39 18:17 21:00 23:04
3 Sun 02:06 04:18 12:39 18:17 21:00 23:04
4 Mon 02:07 04:19 12:39 18:17 20:59 23:04
5 Tue 02:07 04:20 12:39 18:16 20:59 23:04