Ramadan Prayer Times For Maleczyn (Poland)Maleczyn, Poland
Monday, June 6, 2016 - Tuesday, July 5, 2016
Angle Based Rule, Muslim World League, Hanafi
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 02:04 04:19 12:34 18:09 20:49 22:57
7 Tue 02:04 04:18 12:34 18:10 20:50 22:57
8 Wed 02:04 04:18 12:34 18:10 20:51 22:58
9 Thu 02:04 04:17 12:34 18:11 20:52 22:58
10 Fri 02:04 04:17 12:35 18:11 20:52 22:58
11 Sat 02:04 04:17 12:35 18:12 20:53 22:59
12 Sun 02:04 04:16 12:35 18:12 20:54 22:59
13 Mon 02:04 04:16 12:35 18:13 20:54 23:00
14 Tue 02:04 04:16 12:35 18:13 20:55 23:00
15 Wed 02:04 04:16 12:36 18:13 20:55 23:00
16 Thu 02:04 04:16 12:36 18:14 20:56 23:01
17 Fri 02:04 04:16 12:36 18:14 20:56 23:01
18 Sat 02:04 04:16 12:36 18:14 20:57 23:01
19 Sun 02:04 04:16 12:36 18:15 20:57 23:01
20 Mon 02:04 04:16 12:37 18:15 20:57 23:02
21 Tue 02:05 04:16 12:37 18:15 20:57 23:02
22 Wed 02:05 04:17 12:37 18:15 20:58 23:02
23 Thu 02:05 04:17 12:37 18:15 20:58 23:02
24 Fri 02:05 04:17 12:38 18:15 20:58 23:02
25 Sat 02:06 04:18 12:38 18:16 20:58 23:02
26 Sun 02:06 04:18 12:38 18:16 20:58 23:02
27 Mon 02:06 04:19 12:38 18:16 20:58 23:03
28 Tue 02:07 04:19 12:38 18:16 20:57 23:03
29 Wed 02:07 04:20 12:39 18:16 20:57 23:03
30 Thu 02:07 04:20 12:39 18:16 20:57 23:03
1 Fri 02:08 04:21 12:39 18:16 20:57 23:03
2 Sat 02:08 04:22 12:39 18:16 20:56 23:02
3 Sun 02:09 04:23 12:39 18:15 20:56 23:02
4 Mon 02:09 04:23 12:40 18:15 20:55 23:02
5 Tue 02:09 04:24 12:40 18:15 20:55 23:02