Ramadan Prayer Times For Jankowice Wielkie (Poland)Jankowice Wielkie, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
06 June 2016 - 05 July 2016
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 02:21 04:39 12:49 18:22 20:59 23:10
7 Tue 02:21 04:39 12:49 18:23 21:00 23:10
8 Wed 02:21 04:38 12:49 18:23 21:01 23:10
9 Thu 02:21 04:38 12:50 18:24 21:02 23:11
10 Fri 02:21 04:37 12:50 18:24 21:02 23:11
11 Sat 02:21 04:37 12:50 18:25 21:03 23:12
12 Sun 02:21 04:37 12:50 18:25 21:04 23:12
13 Mon 02:21 04:37 12:50 18:26 21:04 23:12
14 Tue 02:21 04:37 12:51 18:26 21:05 23:13
15 Wed 02:21 04:36 12:51 18:26 21:05 23:13
16 Thu 02:21 04:36 12:51 18:27 21:06 23:13
17 Fri 02:21 04:36 12:51 18:27 21:06 23:14
18 Sat 02:21 04:36 12:51 18:27 21:07 23:14
19 Sun 02:22 04:37 12:52 18:27 21:07 23:14
20 Mon 02:22 04:37 12:52 18:28 21:07 23:14
21 Tue 02:22 04:37 12:52 18:28 21:07 23:15
22 Wed 02:22 04:37 12:52 18:28 21:07 23:15
23 Thu 02:23 04:38 12:53 18:28 21:08 23:15
24 Fri 02:23 04:38 12:53 18:28 21:08 23:15
25 Sat 02:23 04:38 12:53 18:29 21:08 23:15
26 Sun 02:23 04:39 12:53 18:29 21:08 23:15
27 Mon 02:24 04:39 12:53 18:29 21:07 23:15
28 Tue 02:24 04:40 12:54 18:29 21:07 23:15
29 Wed 02:24 04:40 12:54 18:29 21:07 23:16
30 Thu 02:25 04:41 12:54 18:29 21:07 23:16
1 Fri 02:25 04:42 12:54 18:29 21:07 23:15
2 Sat 02:25 04:42 12:54 18:29 21:06 23:15
3 Sun 02:26 04:43 12:55 18:28 21:06 23:15
4 Mon 02:26 04:44 12:55 18:28 21:05 23:15
5 Tue 02:27 04:45 12:55 18:28 21:05 23:15