Ramadan Prayer Times For Glowa (Poland)Glowa, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
06 June 2016 - 05 July 2016
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 02:11 04:25 12:41 18:17 20:57 23:04
7 Tue 02:11 04:24 12:41 18:17 20:58 23:05
8 Wed 02:10 04:24 12:41 18:18 20:59 23:05
9 Thu 02:10 04:24 12:42 18:18 21:00 23:06
10 Fri 02:10 04:23 12:42 18:19 21:01 23:06
11 Sat 02:10 04:23 12:42 18:19 21:01 23:06
12 Sun 02:10 04:23 12:42 18:20 21:02 23:07
13 Mon 02:10 04:22 12:42 18:20 21:03 23:07
14 Tue 02:10 04:22 12:43 18:21 21:03 23:08
15 Wed 02:11 04:22 12:43 18:21 21:04 23:08
16 Thu 02:11 04:22 12:43 18:21 21:04 23:08
17 Fri 02:11 04:22 12:43 18:22 21:05 23:08
18 Sat 02:11 04:22 12:43 18:22 21:05 23:09
19 Sun 02:11 04:22 12:44 18:22 21:05 23:09
20 Mon 02:11 04:22 12:44 18:22 21:05 23:09
21 Tue 02:11 04:23 12:44 18:23 21:06 23:09
22 Wed 02:12 04:23 12:44 18:23 21:06 23:10
23 Thu 02:12 04:23 12:45 18:23 21:06 23:10
24 Fri 02:12 04:23 12:45 18:23 21:06 23:10
25 Sat 02:12 04:24 12:45 18:23 21:06 23:10
26 Sun 02:13 04:24 12:45 18:23 21:06 23:10
27 Mon 02:13 04:25 12:45 18:23 21:06 23:10
28 Tue 02:13 04:25 12:46 18:23 21:06 23:10
29 Wed 02:14 04:26 12:46 18:23 21:05 23:10
30 Thu 02:14 04:27 12:46 18:23 21:05 23:10
1 Fri 02:15 04:27 12:46 18:23 21:05 23:10
2 Sat 02:15 04:28 12:46 18:23 21:04 23:10
3 Sun 02:15 04:29 12:47 18:23 21:04 23:10
4 Mon 02:16 04:30 12:47 18:23 21:03 23:10
5 Tue 02:16 04:30 12:47 18:23 21:03 23:10