Ramadan Prayer Times For Gleboczek Wielki (Poland)Gleboczek Wielki, Poland
Monday, June 6, 2016 - Tuesday, July 5, 2016
Angle Based Rule, Muslim World League, Hanafi
No Day Sehri
Fajr
Sunrise Zohar Asar Iftari
Magrib
Isha
6 Mon 02:15 04:27 12:47 18:25 21:08 23:13
7 Tue 02:15 04:27 12:48 18:26 21:09 23:13
8 Wed 02:15 04:26 12:48 18:26 21:10 23:14
9 Thu 02:15 04:26 12:48 18:27 21:11 23:14
10 Fri 02:15 04:25 12:48 18:27 21:12 23:14
11 Sat 02:15 04:25 12:48 18:28 21:12 23:15
12 Sun 02:15 04:25 12:49 18:28 21:13 23:15
13 Mon 02:15 04:24 12:49 18:29 21:14 23:16
14 Tue 02:15 04:24 12:49 18:29 21:14 23:16
15 Wed 02:15 04:24 12:49 18:29 21:15 23:16
16 Thu 02:15 04:24 12:50 18:30 21:15 23:17
17 Fri 02:15 04:24 12:50 18:30 21:16 23:17
18 Sat 02:16 04:24 12:50 18:30 21:16 23:17
19 Sun 02:16 04:24 12:50 18:31 21:16 23:18
20 Mon 02:16 04:24 12:50 18:31 21:17 23:18
21 Tue 02:16 04:24 12:51 18:31 21:17 23:18
22 Wed 02:16 04:25 12:51 18:31 21:17 23:18
23 Thu 02:17 04:25 12:51 18:31 21:17 23:18
24 Fri 02:17 04:25 12:51 18:32 21:17 23:18
25 Sat 02:17 04:26 12:51 18:32 21:17 23:19
26 Sun 02:17 04:26 12:52 18:32 21:17 23:19
27 Mon 02:18 04:27 12:52 18:32 21:17 23:19
28 Tue 02:18 04:27 12:52 18:32 21:17 23:19
29 Wed 02:18 04:28 12:52 18:32 21:16 23:19
30 Thu 02:19 04:29 12:52 18:32 21:16 23:19
1 Fri 02:19 04:29 12:53 18:32 21:16 23:19
2 Sat 02:20 04:30 12:53 18:32 21:15 23:19
3 Sun 02:20 04:31 12:53 18:31 21:15 23:18
4 Mon 02:21 04:32 12:53 18:31 21:14 23:18
5 Tue 02:21 04:33 12:53 18:31 21:14 23:18