Prayer Times For Debe (Poland)Debe, Poland
Angle Based Rule
Muslim World League, Hanafi
01 December 2016 - 31 December 2016
No Day Fajr Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
1 Thu 05:15 07:20 11:21 13:33 15:21 17:19
2 Fri 05:16 07:22 11:21 13:33 15:20 17:19
3 Sat 05:18 07:23 11:22 13:32 15:20 17:18
4 Sun 05:19 07:25 11:22 13:32 15:19 17:18
5 Mon 05:20 07:26 11:22 13:31 15:19 17:18
6 Tue 05:21 07:27 11:23 13:31 15:18 17:18
7 Wed 05:22 07:28 11:23 13:31 15:18 17:18
8 Thu 05:23 07:30 11:24 13:31 15:18 17:18
9 Fri 05:24 07:31 11:24 13:30 15:17 17:17
10 Sat 05:25 07:32 11:25 13:30 15:17 17:17
11 Sun 05:26 07:33 11:25 13:30 15:17 17:17
12 Mon 05:26 07:34 11:26 13:30 15:17 17:18
13 Tue 05:27 07:35 11:26 13:30 15:17 17:18
14 Wed 05:28 07:36 11:27 13:30 15:17 17:18
15 Thu 05:29 07:37 11:27 13:30 15:17 17:18
16 Fri 05:30 07:37 11:27 13:31 15:17 17:18
17 Sat 05:30 07:38 11:28 13:31 15:18 17:19
18 Sun 05:31 07:39 11:28 13:31 15:18 17:19
19 Mon 05:32 07:40 11:29 13:31 15:18 17:19
20 Tue 05:32 07:40 11:29 13:32 15:19 17:20
21 Wed 05:33 07:41 11:30 13:32 15:19 17:20
22 Thu 05:33 07:41 11:30 13:33 15:20 17:21
23 Fri 05:34 07:42 11:31 13:33 15:20 17:21
24 Sat 05:34 07:42 11:31 13:34 15:21 17:22
25 Sun 05:34 07:42 11:32 13:35 15:22 17:23
26 Mon 05:35 07:43 11:32 13:36 15:22 17:23
27 Tue 05:35 07:43 11:33 13:36 15:23 17:24
28 Wed 05:35 07:43 11:33 13:37 15:24 17:25
29 Thu 05:35 07:43 11:34 13:38 15:25 17:26
30 Fri 05:36 07:43 11:34 13:39 15:26 17:27
31 Sat 05:36 07:43 11:35 13:40 15:27 17:27

There are Mosques in Debe:

Mosque Address